Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale


Hea palgakorraldus = sama raha eest rohkem kasu 

Kirjeldan võimalusi, milline on teie organisatsioonis mõjuv, järjepidev ja kasulik
– palgasüsteem
– palgatase
– kogutasu (mitte vaid palk e töötasu).

Samuti, kust saada ja kuidas professionaalselt kasutada palgainfot

(s.h erinevad palgauuringud).

 

Kui huvitute sellisest lähenemisest, siis saate järgneva.

     1. Ennetate (palga)probleeme.

     2. Teete palgaotsused endale lihtsamaks ja kõigile

     veenvamaks.

     3. Suureneb töötajate usaldus ja pühendumine.

Võimendate tulutoovaid äriprotsesse ja võite teenida rohkem raha.


 

Teil on hea minu sellealast kogemust ära kasutada. Et veelgi täiendada oma palgateadmisi.
Ja kasutada neid targasti.Küsige, ja saate lisakasu!Urmas Orula

palgakonsultant
Töökeeled on eesti, inglise ja vene.
Услуги на русском, эстонском и английском языке.

Services in English, Estonian and Russian.
Ettevõttesisene koolitus -- vaadake ja valige


Edicy