Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Nõustamine

Kolm palgakonsultatsiooni tööandjale.
Väga sobiv ka väikefirmale.

Kuidas on neist abi? Klõpsake siia -- parem juhtimine

Hinnad 1. jaanuarist 2021

Esimene kohtumine TASUTA
 • Tunni kaupa nõustamise hind on vahemikus 35-70 eurot/tund. Eriti kiiretel/erilistel juhtudel 80 eurot/tund.
  Käibemaksu ei lisandu.
  Sõltub töö keerukusest, kiirusest, mahust jm asjaoludest.
  Võib lisanduda kohalesõidu/ööbimise kulu.

  Nt:
  - info otsimine, töötlemine ja kokkupanek 35 eurot/tund;
  - konsultatsioon, esitlus jmt 55-70 eurot/tund;
  - eriti kiiret ettevalmistamist nõudev esitlus või konsultatsioon,
  vmt -- 80 eurot tund;
  - esinemine seminaril/konverentsil alates 100 eurot kord, osalemine konverentsikorraldaja tehtaval koolitusel umb 250 eurot kord, tingimused kokkuleppel.

  Töö ligikaudne maht tundides lepitakse eelnevalt kokku.


 • Projekti maksumus on kokkuleppel, tunnihind on siis väiksem.

Kirjeldus

NÄITLIK NIMETUS
VORM
SISU
KASU JA LISAKASU
1

Kiire võimaluste otsing
ettevõttesisene väike-konsultatsioon

(nt tulemustasu skeemi parendamine, sellest moonutuste kõrvaldamine)
vajadusel
kohandatud lühikoolitus + koos juhtidega üsna kiiresti leitav võimalus
mingi ühe olukorra jaoks

- lahendatud olukord

- tulevikus sarnase olukorra kiire ja põhjendatud lahendamise oskus

- hilisem kasutajatugi
2

Süsteemi-konsultatsioon
ettevõttesisene projekt
(nt palga-süsteemi/
palgakorralduse
täiustamine;

ametikohtade hindamine;

kontsernisisese palgauuringu tegemine)
koolitusega saadav uus ühtne
teadmine terviksüsteemist;

olemasoleva tasusüsteemi või selle osade
muutmine /
täiustamine

- uus sobiv tasusüsteem või selle osa

- ühesugune omaks võetud teadmine --
nn ettevõtte kultuurikiht

- tasustamise terviklikkuse ja järjepidevuse järgimise oskus

- hilisem
kasutajatugi
3

Juhi mõttetugi
ehk
individuaalne
nõustamine jm
tunni- või korrapõhine nõustamine

(nt palgataseme sobivuse hindamine;

juhtkonnale/
töötajaile
esitlus
palgaturu
olukorrast)
ideede arutamine üksikteemadel ja detailides

kiire
võimaluste
otsing olukorra parendamiseks

- vastus küsimusele

- kõrvaltvaataja lisamõtted otsusteks/
lahenduste
valikuks

- tehniline abi
info otsinguks ja  kokkupanekuks

- delikaatsus, vajadusel kohtumised kontorist väljaspool


TEHKE JÄRGMINE SAMM

Kui tahate oma ettevõttes
ära hoida tasustamise probleeme
või
saavutada paremat tulemust,
siis tasub neid nõustamisi kohe kasutada

Edicy