Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

KKK

Palgakoolituse sisu kohta korduma kippuvad küsimusedPõhiolemus on juhtimislik palgakorraldus.

Raamatupidamislikku ja juriidilist osa käsitletakse vaid osaliselt.
Lisatuge saab mujalt, näiteks veebilehelt rmp.ee jt.1. Kas saan koolitusel räägitavat praktikas kohe kasutada?
Vähemalt 30% saate kohe kasutada. Üldiselt on koolitus mõeldud ettevõttele pikaajaliseks väärtuse loomiseks. Neid teadmisi saate rakendada juba järgneva kvartali...aasta jooksul ja püsivalt ka tulevikus.

2. Kui eluline see koolitus on?
Näited ja praktiline kogemus on valdavalt Eesti ettevõtetest. Loomulikult on kaasatud ka rahvusvahelised väärtuslikud teadmised ja teooria.

3. Kas me teeme ka mõne harjutuse, et saaksin midagi sarnast kohe ka oma ettevõttes kasutada?

Jah, teeme. See ongi üks osa koolitusest.

4. Kas see koolitus lahendab kõik inimeste motiveerimisega seotud küsimused?
Koolitus keskendub palga- ja palgakorralduse teemale. Esitatakse ka peamisi seoseid juhtimise, strateegia ja kasumiga.
Ka on sellel koolitusel näiteid sellest, mis võib motivatsiooni vähendada, et mida saaksite vältida.
Põhjalike motiveerimise, meeskonnatöö ja muude juhtimisalaste oskuste jaoks tasub teil lisaks osaleda vastavatel koolitustel.

5. Kas ma saan head palgainfot hästi kasutades ettevõttesse paremaid töötajaid?
Palgainfo professionaalne kasutusoskus loob selgema pildi, kui palju tuleks mingile ametikohale turuhinnast lähtudes maksta. Samas teate, kui palju teie saaksite ametikoha ettevõttesisese väärtuse järgi maksta. Nendes piires püüate tööturult leida sobivaimad töötajad.
Vajadusel tuleb ettevõttes palkade suurust muidugi ka rõhutatult eristada -- väga olulisele ametikohale väga suur palk.


6. Kas koolitus on mõeldud mikro-, väike-, keskmisele või suurettevõttele?
Palgasüsteemi koolitus on eriti vajalik keskmisele ja suurele ettevõttele ning oluline ka väikeettevõttele. Aga mikroettevõtegi võiks neid asju teada.

Tulemustasu koolitus sobib kõigile.

Keskmistele ja suurematele ettevõtetele sobivad eriti hästi ettevõttesisesed koolitused ja kitsateemalisem konsultatsioon.

Palgainfo kasutamise teema (on olemas ka nt palgakeskmiste tutvustuse salvestus) pakub huvi iga suurusrühma ettevõttele.


7. Kas ma saan koolituse tulemusena oma ettevõttes palgakulu vähendada?
Teil võib õnnestuda palgakulu vähendada, aga võib-olla tuleb hoopis suurendada.
Tegelikult on eesmärgiks see, et kasutaksite palgaraha pikaajaliselt tõhusalt ja ettevõte väldiks probleeme.
Võite näiteks diferentseerida ametikohtade palgatasemeid, et palgafond (e kulu) jaguneks tulutoovamalt. S.t et suurem palk rohkem väärtust loovatele ametikohtadele ja vastupidi.

Hea palgakorralduse (mis toetab motivatsiooni) eesmärk on toetada teie äriprotsesse ja töötajaid, et ettevõte teeniks rohkem tulu. Siis saavad sageli ka töötajad rohkem palka.

Seega, mitte ilmtingimata kulude vähendamine, aga hoopis teie firma tulude kasv või töö tõhususe parenemine (sama raha eest parem tulemus).

8. Kas uus uhke teaduslik tuunitud palgasüsteem paneb meie inimesed paremini tööle?
Kui teie ettevõtte töökorraldus on muidu heal tasemel, siis küll. Sajandivahetuse paiku Ühendkuningriigis läbi viidud uuring (Londoni Majanduskool; vaadeldi 110 tööstusettevõtet) näitas, et pühendumuse arvele langes 12% firmade kasumlikkuse erinevusest ja 17% tootlikkuse erinevusest.
Näiteks ka kodu- ja tarbekaupade jaemüügifirma Sears (USA) leidis selge numbrilise seose töötajate suhtumise paranemise ning sellest tuleneva klientide rahulolu ja finantstulemuse vahel (HBR, Jan/Feb 1998, p 91).

Uus ja hea palgasüsteem ei paranda iseenesest ettevõtte töökorraldust. Palgasüsteemi uuendamine
ergutab/sunnib teid tööprotsesse (ka töökirjeldusi ja ametinimetusi) üle vaatama ja parendama. Saavutate sellega palgasüsteemi, töökorralduse ja juhtimise kooskõla.

Nii hoiate ära probleeme. Ja hea tööprotsess suurendab lisaväärtust. Sama palju või rohkemgi kui täiustatud palgasüsteem.
Seega saate topeltkasu.

9. Mis kontseptsioonidest, meetoditest ja tehnikatest juttu tuleb, filosoofiaid on erinevaid?
Jah, arvamuste paljusus on hea, kui osata selles suunda leida.
Koolitusel on juttu nii üldsobivatest tunnustatud põhimõtetest kui ka nende juurde käivatest täpsematest meetoditest.
Teades püsivaid põhimõtteid (ehk üldsuunda), saate valida, millised koolitusel kirjeldatavad tehnikad ja meetodid on teie jaoks sobivad. Vajadusel saate samade põhimõtete elluviimiseks kasutada ka täiendavalt muid meetodeid.

10. Kas hea palgakorraldus/-süsteem annab äris konkurentsieelise?
Palgasüsteem iseenesest just mitte (vt ka küsimust-vastust nr 8). Kuigi selle väitmine pole ka vale.
On täpsem öelda, et aitab teil kõrvaldada nõrkusi. Läbimõtlemata palgakorraldus (mis ei lähtu äristrateegiast) võib teha raskemaks teie heade töötajate hoidmise ja/või paremate äritulemuste saavutamise.NB! Erinevad asjad on (raha)palga süsteem ja kogutasu süsteem
  • Palgasüsteem hõlmab teie töötajate põhipalka, ergutustasu (ehk tulemustasu/tulemuspalka) ja muid rahas makstavaid lisatasusid. Ka mõningaid, rahas vahetumalt mõõdetavaid, püsivaid individuaalseid soodustusi. On kogutasu osa.

  • Kogutasu (e koguhüve e kogukasu) on töötaja jaoks saadav ja tunnetatav hüvede kogum selles (teie) ettevõttes tervikuna.
    Sisaldab lisaks rahapalgale ka mitmeid soodustusi, arenguvõimalust, koolitusi. Samuti suhteid kolleegide ja juhtidega, eneseteostusvõimalust, teie ettevõtte imagot jm.


Edicy