Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti mediaanpalgad, statistikaamet

29.04.20, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Uus palgastatistika ametikoha nimetuse järgi


Brutopalgast netopalga leidmine, vt nt kalkulaator.ee


Aprilli lõpus 2020 avaldas statistikaamet oma veebilehel uue vahendi, mille abil on hõlpus näha Eestis makstavaid palku. Sedapuhku ametikoha nimetuse järgi, mis on kasutajale mugav viis. Nad nimetavad seda palgarakenduseks ja see asub aadressil http://andmestikud.stat.ee/ametipalk/.
Palgad on esitatud brutosummana.

Tegemist on kiiduväärt uuendusega. Igaüks saab huvipakkuva ametikoha palka vaadata ametinimetuse järgi ja iga maakonna kohta.
Otsingureal „Vali ametinimetus" saab sisestada nimetuse, nt kokk või projektijuht vm ning sisestamise ajal ilmuv loetelu pakub sarnaseid ametinimetusi, mille hulgast saabki valida.

Tegemist on mediaanpalgaga. Mediaanpalgast saavad täpselt pooled selle töö tegijad suuremat palka ja täpselt pooled sellest väiksemat palka. Palkade puhul on mediaanväärtus tegelikkust paremini iseloomustav näitaja, kui aritmeetiline keskmine.
Mida mediaan täpsemalt tähendab, saab vaadata videonäitena nt siit blogisissekandest.

Kui täpne see teave on, võib tekkida küsimus.
Andmed on kogutud ettevõtetest ehk algallikast sobiva meetodiga ja arvutatud õigesti, tulemus peegeldab tegelikkust statistiliselt õigesti. Näha saab praegu 110 enamlevinud ametikoha nimetusega töö eest makstavat palka. Tegu on muidugi ametlikult makstava palgaga, nn ümbrikupalga osa ei kajastu.
Täpsus töökoha järgi jääb aga enamasti liiga üldiseks. See tähendab, et kui me vaatame näiteks raamatupidaja palka, siis on kokku pandud kõik selle nimetusega ametikohad. Kuid sama nime all võib ettevõtetes olla erineva keerukustasemega raamatupidaja töid, millel on ka üsna erinev palgatase. Kõikide nende eri sisuga raamatupidaja tööde puhul näeme paraku vaid üht mediaanpalka. Ometi võib nende tasemete puhul ka mediaanpalk nt 25% erineda. Selle omapäraga peab arvestama ning mitte võtma esitatavat palga suurust oma palgaga võrreldes lõpliku tõena.
Parem on olukord siis, kui ametinimetus on võimalikult täpne ja hõlmab võimalikult vähe erineva sisuga ametikohtade rühma. Nt pearaamatupidaja. Sellisel juhul võib palk olla paremini võrreldav. Siiski on ka siis näiteks nii väikese kui ka suure ettevõtte pearaamatupidajad koos, aga nende palk võib tegelikkuses oluliselt erineda.

Mis on varasemat parem.
Tervikuna on kogu uus võimalus uus arengutase. Suur samm edasi on lisaks maakondade kaupa mediaanpalga esitamine. See võimaldab aru saada, kui palju võib sarnase töö eest makstav tasu erineda Eesti eri paigus.
Samuti on selle tööriista kasutamine väga mugav ja esitusviis on n-ö inimkeelne, lihtsate arvude ja joonisena.
Pealegi on statistikaametil kavas seda tööriista edaspidi täiendada ja täiustada, mis loob kasutajale lisavõimalusi ja -mugavust.
Hoiame pöialt ja soovime edu!Pikemalt saab palgarakenduse kohta lugeda ka statistikaameti uudisest, mis asub aadressilKommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy