Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Kust saada palgainfot

08.12.08, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Noarootsi rahvas tegi tallinlastele palgaga ära, PM 05.12.08Tööandjad, ja ka töövõtjad, on ikka huvitatud palgainfost. Üks selleteemaline tänuväärt artikkel, kus on vaadeldud sissetulekut valdade kaupa, ilmus Postimehes.
 

Uusen, K.[05.12.2008 00:00]. Noarootsi rahvas tegi tallinlastele palgaga ära. // Postimees. [e-ajaleht] http://www.postimees.ee/?id=55130 (06.12.2008)Artikli joonisel on näha palgatöötajate sissetuleku (mitte palga!) nö jõujooned Eestis. Ettevõte/töötaja saab hinnata oma palgataset artiklis toodu põhjal nii oma valla kui ka Eesti teiste piirkondade keskmise suhtes.

Hea palgaotsuse tegemiseks on tark teada veel näiteks:
  • kas tegu on kuu keskmise brutopalga või sissetulekuga (esimest arvutab tavaliselt statistikaamet, viidatud artiklis on info esitatud maksu- ja tolliameti andmebaasi põhjal)
  • kui suur on lisaks aritmeetilisele keskmisele piirkonna mediaanpalk (nö tegelik keskmine)
  • kui palju mõjutavad seda keskmist erinevad ametikohad ehk kui palju on seal piirkonnas pangatellereid, autojuhte, peainsenere, ärijuhte ja lihttöölisi. Teisisõnu -- milline on mingi konkreetse ametikoha palgatase, mis ettevõtet/töötajat täpsemalt huvitab
  • mis ajahetke seisuga on esitatud info
  • milline on palgatase järgnevail aastail.
Lisainfot tasub juurde otsida teistest allikatest, s.h professionaalsetelt palgauuringu tegijailt.
Siiski on selles viidatud artiklis esitatud info palgaotsuse tegijale huvitavaks taustteadmiseks.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy