Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Mida peab oluliseks tööandja, mida töötaja

31.10.11, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Vaated hea töökoha ja motiveerimise eelistustele 2011


Tööandjad peavad silmas eelkõige kiiret kasu ja töötajad suurt palka, võiks mõnigi väita.
Osaliselt on see tõsi, küll üsna lihtsustatult. Vaadates, milline on hea töökoht palgatöötajate silmis, võrreldes Eesti juhtide juhtimispraktikaga, leiame kattuvust, aga ka olulisi lahknevusi ning mõtlemapanevaid külgi.

Eesti kapitalil põhinevates ettevõtetes puudub sageli läbimõeldud personalistrateegia, tegeldakse eelkõige tööjõu taktikalise plaaniga -- plaan üheks aastaks. Tähtsustatakse müügi- ja finantsnäitajaid, ehk nö kuidas järgmisel aastal raha teenida, nö
eks näis, mis pärast seda edasi saab".
Eestis tegutsevates väliskapitalil ettevõtetes läbimõeldud personali-strateegia enamasti esineb, kirjeldatakse Eesti juhtimisvaldkonna uuringus 2011.
Mõjutamise ja motiveerimise juures peetakse kõige olulisemaks [s.t juhid peavad] palga ja muude tasudega seotud tegureid.

Esimesel kohal on juhtide arvates konkurentsivõimeline
palk
ja/või eesmärkide täitmisest sõltuv tulemustasu,
võib juhtimisvaldkonna uuringust leida.

Teisel kohal töötajate motiveerimiseks on juhtide
seisukohast ettevõtte töötajate väärtustamine
ja/või avatud, pingevaba õhkkond.

Samuti näevad juhid töötajate motivatsiooni allikana eelkõige töö stabiilsust ja hoolivust (kuid stabiilsus tuli viidatud uuringus välja pigem vastandina töötajate pikemalt ette läbimõeldud arendamisele).
Eesti ettevõtete plaanid on lühiajalised, pikemat tulevikuperspektiivi oleks rohkem vaja, võetakse kokku juhtimisvaldkonna uuringu järeldustes.


Mille alusel aga valivad ja hindavad tööandjat töötajad?
Palgatöötajate ootustes on hea töökoha kirjeldamisel
2011. a palk neljandal kohal. Eespool on stabiilne töökoht, usaldusväärne juhtkond, töötajate väärtustamine. Selline pilt avaneb, lugedes TNS Emori uuringut.
Seega kattub palgatöötajate arvamus ettevõtte juhtide omaga töötajate väärtustamise osas. Stabiilne töökoht on juhtide pilguga vaadates motivatsiooni allikas, tööotsijale võib see olla pigem hea töökoha tunnus, kuid ilmselt saab pidada ka motivatsiooniks. Sellegi võib üldiselt juhtide ja töötajate arvamuses kattuvaks lugeda.


Kas palk siis töötajale ei loe?
On tehtud eraldi küsitlusi üksnes motivaatoritest, ja palk (s.t selle suurus) on viimasel kümmekonnal aastal olnud Eestis pigem nr 1. Äsjase majanduslanguse ajal see tähtsus küll mõnevõrra taandus.
Eespool viidatud kaks uuringut on tehtud teisel teemal, teise nurga alt, mistõttu ei saa nende tulemusi otseselt motivatsiooni küsitlustega võrrelda.

Seega on tegu just kui paradoksiga -- palk/sissetulek on töötajale väga oluline, aga tööandjad/juhid peavad seda töötajaid otsides ja tööl hoides liigselt rõhutatult peamiseks/esmaseks.
Enne palga järgi valiku tegemist kaaluvad töötajad võimalusel hoopis teisi tegureid ning hindavad ka omale tööandjat valides ja juba tööl olles tööle pühendumist eelkõige muu, kui palga ja tulemustasu (või pigem selle saamise tõenäosuse ja suuruse) alusel.
Kas palgatöötajal neid teisi valikuvõimalusi on, on omaette küsimus.


Seonduval teemal toimus ka esinemine personalitöötajate konverentsil.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy