Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Palga ja kaasnevate tasude oskussõnad

04.08.14, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Oskusteave Erialasõnad eesti ja inglise keeles


Eestis kehtivas Töölepingu seaduses (lühend TLS) on kasutusel mõiste töötasu, mis tähendab mingi ajaühiku kohta kokkulepitud tasu (näiteks tunni, päeva, nädala, kahe nädala või kuu eest). Maksma peab seda vähemalt kord kuus, kuid võib ka sagedamini, kas või iga päev.
Lisaks on võimalik maksta tasu majandustulemustelt ning tehingutelt.

Avaliku teenistuse seaduses (lühend ATS) on kasutusel mõiste palk. Palk koosneb kuu põhipalgast ning lisanduvast muutuvpalgast (nendeks on kinnitatud preemia, tulemustasu ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest). Seatud on piirang, et muutuvpalk ei tohi ületada 20% aasta põhipalgast.

TLS-is ja ATS-is on kirjeldatud ka ületunnitöö tasu, riigipüha töö tasu, öötöö lisatasu ja ATSis ka puuduva ametniku asendamise lisatasu, kuid need on tekkimise mõistes teise iseloomuga ning jäävad siin käsitlusest välja.

Muude lisahüvede pakkumine on poolte vabatahtlik kokkulepe või tööandja vaba tahe.

NB! Järgnev tabel kirjeldab tasude olemust, juriidiliselt ei pruugi sellised nimetused õigusaktides kasutusel olla. Lisaks on Eestis ja mujal riikides erinevad tasustamise tavad.

NIMETUS
SISU
INGLISKEELNE
VASTE JA SISU
palk, töötasu
sõna üldiselt
payment, salary, wage, remuneration;
kuid sõltuvalt kontekstist ka compensation, reward
põhipalk
põhipalk
base salary, basic salary

PÜSIV PALGA-/TASUOSA

tunnitasu/-palk
põhipalk
hourly rate (tunnitasu määr), hourly wage
päevatasu/-palk,
nädalatasu/-palk
põhipalk
daily wage, weekly wage
töötasu/palk (kuupalk)
põhipalk
wage (monthly wage) --
(füüsilise töö tegijal, kel on sageli arvestuseks tunni- või nädalapalk; n-ö sinikrae). Töötajad
jagatakse (USA, UK jm) kaheks -- need, kes
saavad ka ületunnitasu (e sinikraed)
[nonexempt jobs] ja need kes seda ei saa (e valgekraed) [exempt jobs]
töötasu/palk (kuupalk)
põhipalk
salary (monthly salary)
(nn valgekraedel, kes pole vahetud tootmis-teenindustöötajad).
Neil on (USA, UK jm) võimalik ületunnitöö tasu põhipalga sees või saavad lisapingutuse eest tulemustasu/preemiat
töötasu/palk (aastapalk)
põhipalk
annual salary/wage

MUUTUV PALGA-/TASUOSA

muutuvtasu
(mingist pingutusest/ tulemusest
sõltuv)
sõna üldiselt
variable pay, contingent pay; performance related pay, performance based pay, pay for performance



ergutustasu,
tulemustasu
tulevikku suunatud tasu, on ette teada, millise tulemuse eest kui palju saab
incentive pay, incentive;
üldmõistena on incentive ka mingi mitterahaline ergutusviis
preemia
üldjuhul tagantjärele otsusega makstav, suurus ja saamine pole ette teada/kindel; saab maksta ka nt hea idee eest või ettevõtte hea esindamise eest (n-ö autasuna)
bonus;
kui nt autasuna, siis ka award
väärtustasu/
kvalifikatsioonitasu
kui eelneval perioodil on töötaja tõestanud, et tema kvalifikatsioon/ jõudlus/töö kvaliteet on tõusnud mingile tasemele (mingid nõuded on täidetud)
merit pay;
võidakse maksta:
1) ühekordse summana (tulemustasu);
2) edaspidi põhipalgale lisaks püsiva osana;
3) edaspidi põhipalgale lisaks poolpüsiva osana (nt igas kvartalis/ poolaastas/aastas hinnatakse töötaja
taset uuesti)




HÜVED

hüved, soodustused, erisoodustused (lisaks rahapalgale);

võivad olla tööandjale maksustatavad
sõna üldiselt
benefit/benefits, perquisite (kõnekeeles lühendatult perk, mõnikord ka perq), fringe benefit, benefit in kind (eriti UKs); allowance



hüve/soodustus, eelkõige (tipp)juhtidele; seotud isiku/ametikohaga
mitterahaline soodustus, eelkõige mainet tõstvana tajutavperquisite (e perk), sageli kasutatav mitmuses perks;
eelkõige (tipp)juhtidele (eriti USAs):
eraldi lõunatamisruum, äriklassi lennud, ametiauto, parkimiskoht, klubi liikmemaks jm
kulude hüvitamine ehk hüvitis (rahasumma)
mingi määratletud kulu eest tasumiseks, nt töölähetuse päevaraha, reisikulud, tööl käimisega seotud autokulud
allowance;

[eraelus tähendab allowance ka nt taskuraha (USAs) lapsel, üliõpilasel; (pocket money UK-s)]
üldine soodustus/hüve

(Eestis on oluline osa neist riiklikult tagatud)
spordisoodustus, lõunasoodustus jm;

pensionikindlustus, ravikindlustus, elukindlustus, haiguspäeva tasu, töötuskindlustus jmt
fringe benefit;
benefit, benefit in kind, sageli mitmuses benefits üldmõistena


Kui kellelgi on täiendusi/täpsustusi, palun kommentaarides julgesti lisada.







Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri



Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy