Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Palga vähendamine või tööjõukulu vähendamine

16.12.08, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Oskusteave   Võimalik eksimus nende kahe samastamisel


Vaid palka muutes (seda tõstes või langetades) ei saa tavaliselt mõjutada töötajaga seotud kulu ja tulu tervikuna. Kuigi palga muutmine tundub numbriliselt olevat kõige arusaadavam/mõõdetavam viis, pole see ammendav teadmine.

Mis ettevõtte juhte tegelikult huvitab, on tootlikkus. See on aga kahe teguri — tööjõukulude ning väljastatava toodangu hulga omavaheline suhe.
Täpsemalt öeldes, nii masinatesse kui ka muudesse (mitte)materiaalsetesse ressurssidesse on investeeritud. Ka jooksvalt palkadeks ja muuks kulutatav rahasumma on suur. Need kaks koos peavadki pidevalt looma suurima lisaväärtusega väljundit (nii ju majanduskoolis õpetatakse).

Näiteks, kui 8000-kroonise palgaga töötaja suudab luua väärtust summas N, siis mõni 12 000-kroonise palgaga töötaja võib suuta luua väärtust hoopis
3 N-i. Teisel juhul on palk (tööjõukulu) absoluutväärtuses suurem, aga toodangumaht on tööjõukulu suhtes veelgi suurem.

Arvutuslikult töötab ka vastupidine skeem
— vähendada esimese töötaja palka 4000 kroonini ja ongi tootlikkus sama suur kui teisel töötajal. See ei pruugi pikaajaliselt õnnestuda, üldine majandusareng töötab tavaliselt selle vastu. Aastal 2009 võib küll lühiajaliselt teisiti paista.

Seega, palka saab maksta vastavalt töötaja võimekusele luua lisaväärtust. Vajalikud on muidugi ka moodsad töövõtted ja tehnoloogia. Pole vaja karta rohkem maksmist, kui tööprotsess on hästi ja tulutoovalt korraldatud (teoorias taas lihtsalt arusaadav, eks ole).

Reaalselt on Eestis nii, et osa ettevõtteid saabki maksta pealtnäha samade nõuetega ametikohal töötavale inimesele rohkem. Poolteist või ka kaks korda enam kui teised. Ja seda Eesti samas piirkonnas ja isegi samas tegevusharus.

Tark on end kursis hoida, milline on teie ettevõtte palgatase turuga võrreldes. Kuhumaani see veel turu surve tõttu tõusta/langeda võib. Ja kas sellelt peegeldub ka vahe ettevõtete tootlikkuses.

Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy