Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Palk 7% väiksemaks – seaduse või kokkuleppega?

18.02.09, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Repliik Rein Langi ideele palka seadusega 7% vähendada


Võdluseks. Pole küll päris sama sisuga kriis.
2020. a märtsis tabas Eestit üleilmne koroonaviiruse pandeemia, mis tõi kaasa ka majanduslanguse (loodetavasti vaid kuni aastase). Ettevõtjad koondasid töötajaid ja riik toetas ettevõtjaid palgamaksmisel (märtsist-juunini).
Avalikus sektoris üldisest palga vähendamisest ei teavitatud.Argumenteerida saab alati nii poolt kui ka vastu. Langi idee tundub liigse piiranguna. Olemas on juba vajalikud seaduslikud abinõud, vähemalt eraettevõtjaile.

1. Nii praegune kui ka uus töölepingu seadus lubab tööandjal 14 päeva ette teatades töötaja töötasu aastas kolmeks kuuks vähendada. Töö mahu ajutisel vähenemisel.
2. Võib ametikoha koondada, kui töö maht väheneb püsivalt.
3. Võib alati poolte kokkuleppel uues töötasu suuruses kokku leppida.

Kui määrata piiriks kuni 7%, siis selle suurusjärgu üle võib pikalt vaielda. See võib olla ka näiteks vahemikus 1-50%. Kindel, ettemääratud suurus sunnib võib-olla sellest mingil müstilisel kombel ka edaspidi lähtuma, unustades, kuidas see number kunagi üldse tekkis. Tavainimene võib sellesse numbrisse nö kinni jääda, tuues seda ka muudel juhtudel ettekäändeks.

Eraettevõtetes saadakse ilmselt selletagi kenasti kokkuleppele. Nii toimus see näiteks 1997 ja 1998 aasta paiku, kui osas ettevõtteis palka vähendati.

Avaliku sektori kohta tekib küsimus, kas seal palgad on üldse tõusnud? Mida praegu vähendada/muuta tahetakse?


Vaadates Vabariigi Valitsuse määrust Riigiteenistujate töötasustamine 2009. aastal ja sama ka 2007. aasta kohta, selgub, et kuupalgamäärad pole sisuliselt muutunud. Vaid madalaimast, 7ndast, kuni 21se astmeni on olnud vastavalt mõnesaja- kuni mõnekümnekroonine palgatõus. Kõrgematel astmetel mitte.

Võttes mõlemal aastal arvesse 2009. a miinimumpalgast suurema palgaga astmed 15-21, on vaid vahemikus 5000-6000 kr saavate teenistujate palgamäär tõusnud kahe aastaga keskmiselt 6,3%. See ei tundu just marulise palgatõusuna.

Seega saame rääkida teemadel:
1) mis on avalikus sektoris palgataseme ja palgasüsteemiga üldse toimunud

– õigusakti järgi pole palgatase viimasel kahel aastal peaaegu tõusnudki;
2) ja alles seejärel mõelda, kuidas mõistlikult (mitte hoogtööna) ja seaduslikult reguleerida riigiteenistujate tasustamisega seotud kulusid riigieelarve vähendamise korral.


Kokkuvõte.
Kõige lihtsam on alati öelda, et määrame kõigile Eestis võrdselt mingi osa juurde või võtame ära. Ühest numbrist saavad kõik hästi aru ja tekib kiusatus seda lihtsuse mõttes ka kasutada. Populismil ja võrdsustamisel (loe: võimalikul ebaõiglusel) on sel juhul hea kasvupinnas.
See pole alati parim viis.

Loodan, et Rein Lang püüdis siiski vaid olukorrale tähelepanu juhtida ja inimesi heade ning samas lihtsalt ja kiirelt mõjuvate abinõude väljamõtlemiseks innustada.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy