Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Vaikimisi ohustada võiv (palga)kulude kasv

28.10.12, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

TLS-i rikkumisest võib tekkida täiendav püsiv palgakulu


Järgnev on halb uudis. Samas, osa tööandjaid juba teab seda.
Kui osa töötasust on jäänud (teadlikult) maksmata, võib see lähitulevikus kulutaset tõsta.


Jutt käib töölepingu seaduse (TLS) rikkumisest. Täpsemalt -- puhkeaja rikkumisest ning öö- ja ületunnitöö lisatasu mittemaksmisest.
Kuigi seaduse järgi tuleb ületunnitöö hüvitada vaba aja andmisega ning öötöö lisatasu maksmisega, kasutavad töösuhte pooled seaduses lubatud võimalust ning lepivad kokku hüvitamise sageli just rahas. Miks -- sest lihtsam on püüda töö ära teha sama arvu töötajatega. Alternatiiviks on palgata püsikuluga määramata ajaks lisatööjõudu, kuid teadmata, milline on töö maht tulevikus, seda enamasti ei tehta.


Töötajate ebapiisava arvu korral on mitu ohtu, nt:
  • vahetused venivad pikemaks, tekib ületunnitöö
  • puhkeaega pole võimalik piisaval määral anda, sest kauplemiskoha lahtiolekuaega ei soovita lühendada.
Nii tulebki samadel töötajatel teha ära töö, mille jaoks seadust järgides peaks tegelikult tööle võtma veel 0,5--... töötajat. Ja nii käib see mõnes ettevõttes juba aastaid, kui mitte isegi üle 10 aasta. Osaliselt on tegu avalikult väga tuntud jaekaubandus-/teenindusettevõtetega.

Oht on veel ka see, et alati ei peeta korrektset tööaja arvestust ning välditakse ületunnitasu väljamaksmist, eeldades, et töötaja rikkumise kõrvaldamist ei nõua ja/või tööandja peale ei kaeba. Tegelikus elus see paraku nii ongi ja (pahatahtlik) tööandja kasutab seda ning sageli ka töötaja õigusalast teadmatust, oma kasuks ära.
NB! Vestlusest teeninduses töötavate inimestega mitme aasta jooksul on tulnud pidevalt välja, et sageli ei tea ettevõtte/vahetu juht ka ise õigusakte piisavalt hästi!


Esitan kaks väidet, miks peaks tööandja muutuma tähelepanelikumaks:
  • töötajad saavad oma õigustest järjest rohkem teadlikuks. Seda õpetatakse kutse-/kõrgkoolis ning Internetis on info kättesaadavus järjest parem. Nt 26.10.12 avati üks uus portaal Tööelu.ee
  • töövaidluskomisjoni pöördutakse palgaküsimustes sageli ning võib eeldada, et enamasti saab õiguse töötaja.
2012. a I kvartalis on Tööinspektsiooni (TLSi järelevalvet tegev asutus) üle pooltel juhtudel pöördutud saamata jäänud töötasu asjus.
2011. a Töövaidluskomisjonile (TVK) esitatud kaebustest oli 90% töötajatelt.
Samuti on viimasel neljal aastal siiani olnud suurim osa -- 75% kaebustest -- puudutanud töötasu. Seda tavaliselt maksmata või vähemmakstud töötasu mõttes.

Kuigi pole statistikat, mida on tööandjad pärast organisatsiooni sisest nõudmist või TVK-sse esitatud kaebust teinud ning mil määral on nende palgakulu vm kulude tase tõusnud, tuleb riskidena arvesse võtta, et:
  • töö- ja puhkeaja rikkumisel võidakse teha ühekordset trahvi -- seda on esinenud üle 90%-l juhtudel (kuigi väärteomenetlusi on vähe ja trahvi tehtud üldiselt harva ning väikestes summades)
  • tekivad töötajate rahalised nõuded (2011. a töövaidlustes enamasti vahemikus 300--3000 eurot)
  • töötajad levitavad oma tööandja kohta halvustavat infot, on ilmselt vähem pühendunud ja vähendavad tööandja tulu. See võib kaasa tuua täiendava värbamiskulu.

Kokkuvõtteks saab öelda, et tööandja võib sellest olukorrast välja tulla parema töökorraldusega, kuid pole välistatud, et töövaidluste ja kontrollimise tagajärjel võib tõusta ka püsiv palgakulu, ilma, et senine palgatase (või ka töötajate arv) tõuseks.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy