Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Preemia on tunnustus, mitte annetus

12.01.14, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Arvamus meedias kajastatud juhtumi kohta


Lühendatult ja toimetatult avaldatud ka 10.01.14 Äripäevas


2014. a jaanuari alguses kirjeldati meedias vastukaja ringkonnakohtu äsjasele lahendile (Transiidikeskus AS vs EMSA, vt nt www.aripaev.ee 03.01.14). Lahendi sisuks oli, et preemiat tuleb maksta sarnasel alusel kõigile preemiat väärt töötajaile. Vaidlus käiski tegelikult selle üle, kas kõik olid seda preemiat väärt.

Selle lahendi üksikasju võib igaüks ise täpsemalt uurida ja hinnangu anda. Kuid preemia maksmise tähendus ja eesmärk peab olema enne selge.Lisaks põhipalgale võib töötajale maksta lisatasu.

Töö tulemusega seotud lisatasudest on enamlevinud tulemustasu ja preemia. Neil on selge vahe – tulemustasu tingimused on tavaliselt ette kokku lepitud. Preemia (ingl k bonus) on aga tasu, mida makstakse tagantjärele otsustades ning tingimused, s.h summa suurus, pole eelnevalt paigas.

Mõlema tasu puhul võib maksmise aluseks olevates näitajates esineda subjektiivsus. Tulemustasu aluseid on võimalik arvuliste näitajatega mõnikord küllaltki täpselt kirjeldada, kuid siiski ei saa tööd alati ülitäpselt mõõta. Preemia puhul sageli jäetaksegi täpne mõõtmine teadlikult kõrvale, lähtutakse kogemusest (nimetatud ka kõhutundeks) ja tajust. Seega on preemia maksmine sageli üsna subjektiivne ja seda saab/peaks töötajatega nii kokku leppimagi. Isegi võimalikult täpselt kirjeldatud tulemustasu põhimõtetega pole alati kõik rahul. Preemia puhul peab leppima veel suurema subjektiivsusega.


Viidatud kohtulahendi juhtumil võib olla tegu nii tulemustasu kui ka erandliku, eelnevalt paika pandud tingimustega, preemiaga. See polegi oluline. Tähtis on vaid see, et nii tulemustasu kui ka preemia maksmisel võib olla eeltingimusi. Üks eeltingimus võib olla näiteks töödistsipliini järgimine ning tahtlikult tekitatud või hooletusest tekkinud kahju puudumine. See tähendab, et töötaja võib muidu olla tubli ja tema töötulemus hea, kuid kui ettevõttes kehtivat/seadusest tulenevat mingit põhimõtet on rikutud, siis lisatasu ei saa. Punkt.

Veel võib olla lisatasu tingimustes kokku lepitud, et lisatasu on kollektiivne ning ühe töötaja suurepärane tulemus ei taga talle lisatasu, kui kollektiivne eesmärk on saavutamata.


Eelnevast näeme, et lisatasu on juhtimistööriist, mitte lihtsalt raha jagamise skeemi tulemus. Juhtimistööriist selles mõttes, et sellega suunatakse tööalast käitumist ning rõhutatakse selle ettevõtte tegutsemise tõekspidamisi. Ja tunnustatakse sobivat käitumist täiendavalt rahaga.


Seega – preemia on alati tunnustus, mitte rahaline kink ehk annetus.


Muidugi ei keela keegi organisatsioonil pakkuda oma töötajaile mis iganes sisu ja nimetusega rahasummasid/annetusi (nt puhkusetoetus, puhkuselt tagasituleku tasu, jõuluraha, firma sünnipäeva puhul raha, staaži täitumise ühekordne summa, reisikupong/-raha, ...), isegi pealtnäha sisult imelikke, kui nii on otsustatud.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy