Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Sama töö, aga topelt palk

19.11.09, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Sama töö eest võib teises firmas saada topeltpalka


Kuidas, miks?
Üks põhjus on -- kui ettevõttel on piisavalt raha, on ka, millest kõrgemat palka maksta.
Ammu teada asi? Muidugi. Aga mõjutab teie ettevõtte käekäiku.

Kust see raha ettevõttele tekib?
Võtmesõnaks on teadagi tootlikkus.

Järgnevas tabelis on mõned, valikuliselt võetud, keskmisest märgatavalt kõrgema ja  märgatavalt madalama tootlikkusega majandusharud.


Tööviljakus töötaja kohta lisandväärtuse alusel ja keskmine kuu brutopalk 2003 -- 2005 -- 2007.*
Järjestatud lisandväärtuse järgi 2007. a põhjal.

valikuliselt võetud majandusharud
Lisand-väärtus, tuhat krooni Palk, krooni Lisand-väärtus, tuhat krooni Palk, krooni Lisand-väärtus, tuhat krooni Palk, krooni

2003
2005
2007
Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 411 8000 615 9630 728 12 560
Veondus, laondus ja side 292 7362 323 8859 356 12 545
Ehitus 154 6684 208 8480 297 13 020
KÕIGI TEGEVUSALADE KESKMINE
177
6723
225
8073
293
11 336
Töötlev tööstus 156 6177 190 7526 270 10 651
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 115 5729 147 7900 206 11 051
Haridus 120 5873 146 7219 150 9393
Hotellid ja restoranid 100 4180 126 5421 140 7146
Põllumajandus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 85 4242 122 5626 138 8609



Kõrvutades majandusharude keskmist palka ja lisandväärtust töötaja kohta, näeme järgmisi seoseid.
1. Mida suurem on lisandväärtus, seda kõrgem on tavaliselt palgatase.
2. Lisandväärtuse tõustes on palgatase tõusnud. Mõnikord lisandväärtusest kiiremini.
3. Esineb erandeid, nt ehitussektoris tõusis palgatase suhteliselt kiiremini.


Mida see kokkuvõttes teie ettevõttele tähendab.
1. Kui teie majandusharus on enamuses spetsiifilised (oskus)töökohad, liiguvad töötajad pigem majandusharu sees. Juhul, kui nad ei õpi ümber tööks (mõnikord ka lihtsamaks) teises majandusharus.
Mõjutab palgataset vähem.

2. Niinimetatud universaalsed töökohad (nt raamatupidaja, IT, müügiesindaja, oskustööline).
Neil kohtadel töötavad inimesed liiguvad sagedamini ka harust välja. Mõjutab palgataset oluliselt, kui mujal majandusharudes on märgatavalt erinev palgatase.


Teie ettevõttes võivad tekkida nö üle- või alamakstud tööd. Samas ei saa näiteks ülemaksmist vältida, kui palgaturg seda tegema sunnib.
Saate vaid olla kursis, mis turul toimub. Ja sellele vastumõjuks palgataset mõningase viivitusega kohandada.


Palgaotsuste lihtsustamiseks.
Et paremini arvestada/toime tulla välise infoga.
Üldstatistikale lisaks on vajalik ka värskem ja ettevõttekesksem, konkreetsete ametikohtade palku kajastav info. Nii, nagu see on olemas näiteks spetsiaalsetes palgauuringutes. Täpsem info aitab, et vajalik muudatus ei jääks liiga hiljaks.


Muude palgaerinevuse põhjuste välja selgitamine ja abinõude kasutamine on loomulikult ka vajalik.





*Allikas: Eesti Statistikaamet.
Valdkonnad [e-andmebaas] http://www.stat.ee/ettevotete-majandusnaitajad (19.11.09)
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/03ETTEVETETE_MAJANDUSNAITAJAD/03ETTEVETETE_MAJANDUSNAITAJAD.asp


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri



Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy