Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Tavapärasest erinev töötaja -- maksud ja puhkus

27.07.16, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Oskusteave Sotsiaalmaksu erisused, tööaja ja puhkuse pikkus


Töölepingulises suhtes on tavapärane, et tööaja pikkus nädalas on 40 tundi, puhkus kalendriaastas 28 kalendripäeva ning sotsiaalmaksu peab maksma 33% vähemalt sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevalt kuumääralt.
Sotsiaalmaksu aluseks olev kuumäär on tavaliselt sama suur (mitte väiksem) kui eelmisel aastal kehtinud töötasu alammäär. 2016. a on sotsiaalmaksu kuumäär 390 eurot (võrdne 2015. a töötasu alammääraga) ning sotsiaalmaksu vähim summa on seega 128,70 eurot (33% * 390 eurot).


Seadusega on kehtestatud puhkuse ja sotsiaalmaksu erisused, mis juhul ja millistel töötajatel on teistsugused tingimused. Osa neist tingimustest võib pidada tööandjale kasulikumaks, osa aga ebamugavamaks. Erisuste mõte on töötaja tervise kaitsmine ja tema tööturul hakkamasaamise toetamine.

Alaealiste töötamise kohta loe lisaks ka siit

Töötaja rühm
Tööaja erisus
 Puhkuse erisus
 Töötus-kindlustus-
makse erisus
Sots maksu erisus
Kommentaar
Tavaline töötaja
-
 - --
Ka töötasu alammäärast väiksema töötasu puhul (= tavaliselt osalise tööaja puhul) vähemalt sotsiaalmaksu alamsumma
      
 7-12aastane, erandlikult
 15 tundi nädalas
35 kal p -on
7-17aastasel tasutakse sotsiaalmaks tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast.
Isegi kui töötakse vaid mõni nädal, tekib puhkusepäevi, mis tuleb rahas hüvitada. 28 kalendripäeva ületava puhkuse osa   (s.t kuni 7 päeva) eest puhkusetasu makstes hüvitab riik selle osa tööandjale
 13-14aastane, erandlikult
 20 tundi nädalas
 35 kal p - on --"--
15-16aastane ja koolikohustuslik
20 tundi nädalas
 35 kal p
 -on
 --"--
 15aastane koolikohustuseta 30 tundi nädalas35 kal p - on  --"--
16aastane mittekoolikohustuslik ja 17aastane
35 tundi nädalas
 35 kal p
 -on
 --"--
      
Töötaja, kes kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19aastast last --
 - onSotsiaalmaks tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast
Riikliku pensioni saaja
-
 - onon
Sotsiaalmaks tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast. 28 kalendripäeva ületava puhkuse osa puhkusetasu eest (s.t kuni 7 päeva) saab tööandja hüvitist riigilt. Töötuskindlustusmakse on vaid tööandjale kehtestatud määra alusel, töötaja osa ei maksta
Õppurid: põhihariduse omandaja, üldkeskhariduse omandaja; kutseõppe tasemeõppes õppija, üliõpilane (Eesti alaline elanik) v.a doktoranditoetust saav doktorant 
-
 - -on
Sotsiaalmaks tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast
 Isik, kes enne tööle asumist 12 kuu jooksul on olnud töötuna arvel vähemalt 6 kuud
 - - - on Sotsiaalmaks tegelikult makstud töötasult, isegi kui see on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast. Nii võib maksta kuni 12 kuu jooksul alates isiku tööle asumisest
UUS

 Isik, kellele vastavalt töövõimetoetuse seadusele on tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 - 35 kal p
 - on Sotsiaalmaksu maksab  (taotluse tegemisel) sotsiaalmaksu kuumääralt  Töötukassa, seda ületavalt osalt tööandja.
Töövõimereformiga kaasnev jõustus 2016. a 1. juulil. Lisaks saab mõnel juhul Töötukassalt taotleda kuni 6 kuuks palgatoetust.
28 kalendripäeva ületava puhkuse osa puhkusetasu eest (s.t kuni 7 päeva) saab tööandja hüvitist riigilt

Erisusi võib olla veel, siin esitatud loetelu pole ammendav. Siin on esitatud sagedamine kasutatavad võimalused. Nt haridus- ja teadustöötajatel on põhipuhkus kuni 56 (35/42/56) kalendripäeva, samuti võib neil olla lühendatud täistööaeg.

Kui kellelgi on erisuste kohta täiendusi või küsimusi, palun need lahkesti kirjutada kommentaaridesse.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy