Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Tulemustasu (e muutuv tasuosa) − liikide näited

28.07.11, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Oskusteave Mõnikord võib tulemustasu kasutamine sobida


Lisaks põhipalgale, mis on töötajale kindlalt tagatud (ja tööandjale püsikulu), võib õnnestuda vastastikune riski-tulu jagamine muutuva tasuosaga.

Tööandja üldine eesmärk on saada rohkem kasu. Rakenduslik eesmärk on tõsta tootlikkust/vähendada kulusid/muuta püsi- ja muutuvkulude mõõdusuhet jm.


Laias laastus jagunevad põhipalgale lisanduvad tasud kaheks:
1. Soorituse taseme või töötaja arengu (temas peituva võimekuse) hindamine ja tasustamine. Eeldatakse, et töötaja suudab tulevikus püsivalt luua rohkem väärtust.
See seisneb põhipalga tõstmises ehk vastusena töötaja väärtuse tõusule. Ja on tegelikult püsikulude tõus.

2. Juba tehtud töö mõõdetava tulemuse eest tasustamine. Kui midagi on tehtud rohkem/paremini, saab töötaja lisatasu. Tulemust mõõdetakse ja tasustatakse igal perioodil uuesti.
Kui tulemus ei vasta (täielikult) eesmärgile, saab lisatasu vähem või üldse mitte. Mida parem on tulemus, seda rohkem tasu töötaja saab. Tegu on muutuva tasuosaga, mis tuleb töötajal iga kord uuesti välja teenida.


Enamlevinud liikide näiteid.
1. Töötaja väärtuse tõusul -- põhipalga tõus.
 • väärtustasu e tasu soorituse taseme eest (ingl k merit pay; merit rise); mõnikord makstakse ka ühekordse preemiana või on nö poolpüsiv -- võidakse lisada/ära jätta nt iga 6-12 kuu järel
 • asjatundlikkuse (e kompetentsuse) üldise kasvuga seotud tasu (competence-based pay)
 • tasu lisanduvate tööoskuste eest (skill-based pay)
 • tasu töösse panustamise e kaasatöötamise eest (contribution-based pay); mõnikord makstakse ka ühekordse lisatasuna.

2. Tulemuse eest -- muutuvtasu.
 • preemia (bonus) -- kas majandusaasta eest kord aastas või vajadusel ühekordsete silmapaistvate tulemuste eest. Summa ja saamine pole sageli ette teada
 • ergutustasu/tulemustasu (incentive pay/payment-by-result). Näiteks tükitöö erinevad teisendid, normtunni erinevad teisendid. Mõnikord ka „ümberpööratud" ergutustasu -- vigade/praagi/kaebuste eest võetakse palgast (ergutustasu osast) maha.
  Komisjonitasu (e vahendustasu) -- müügitöödel.
  On ette teada, kui palju mingi koguse/saavutuse eest täpselt saab.
Rühmatöö (või osakonna, kogu ettevõtte) tulemuse põhjal ka
 • edu jagamine -- tasu rühma/ettevõtte mingi eesmärgi saavutamise eest. Saab vaid lisanduda (= töötajal riski pole), põhipalk ei vähene
 • tootlikkuse tõus, kulude kokkuhoid jmt (gain-sharing). Töötaja saab oma pingutusega palju mõjutada
 • kasumi jagamine (profit-sharing) -- töötaja saab vähem mõjutada, juhtkonna tegevus ja raamatupidamislik mõju on suured
 • riskijagamine (risk-sharing plan) -- põhipalka vähendatakse, kuid eesmärgi täitmisel saab "täis" põhipalga ja eesmärgi ületamisel võib oluliselt rohkem lisa teenida.

Mis on nende täpsem sisu, skeemid, risk töötaja jaoks ning mida millises olukorras sobib paremini kasutada, on eraldi teema.
Siit on välja jäetud jootraha
-- seda maksab/kontrollib klient, mitte tööandja (vt 28.07.10 blogisissekanne).

Kõige selle juures on oht, et heade kavatsustega mõeldud ja loodud tulemustasu skeem ei tööta. Erinevate vaatenurkade põhjal ebaõnnestub tulemustasu kasutamine umbes 50-80-95% juhtudest.
Ohtudest on lähemalt juttu 01.03.09 blogisissekandes.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tulemustasu kohta on veenvaid, heakskiitvaid tõendeid. See võib tõsta töötaja individuaalset tootlikkust isegi 30% võrra (müügitööd on veel eraldi valdkond) ja parandada ettevõtte tulemust sageli 3-5% võrra. Kuid võib kaasa tuua töötajate rahulolematuse, segaduse, parimate (kuigi soovitakse, et halvimate) töötajate lahkumise, mõttetu aja- ja rahakulu, kvaliteedi languse jm mittesoovitava.

Seega: tulemustasu mõtte kaalumisel on üliväga sobiv vanasõna 

„9 korda mõõda, 1 kord lõika".
Lugege ka blogisissekannet
Ergutusviisid tulemustasu asemel/lisaksKommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy