Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Vallavanema ja linnapea palk haldusreformi järel

16.11.17, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Kas ja kui palju peaks omavalitsusjuht saama palka sügisel 2017


Haldusüksuste muudatused jõustuvad valimistulemuste väljakuulutamise päeval (s.o volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnev päev). Vt https://haldusreform.fin.ee/
Ilmselt on umbes 2017. a novembri keskpaigaks haldusüksuste piir jõustunud ning saame lõplikult rääkida uutest valdadest ja linnadest.


Omavalitsusüksuste suurus
Haldusreformi käigus oli eesmärgiks luua omavalitsusüksused (vallad või linnad), mille elanike loendisse on sisse kantud vähemalt 5000 inimest. Tegelik vahemik, arvestades Vabariigi Valitsuse tehtud erandeid, ulatub alla 1000 inimesest (Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saar) umbes 440 000 inimeseni (Tallinna linn). Mõni üksik on ka suurusjärgus 2000-3000 inimest, kuid valdavalt (üle 90%) on siiski 5000 ja enama elanikuga omavalitsusüksused.

Tinglikult võime loodud 79 omavalitsusüksust elanike ametliku
arvu järgi jagada sellistesse suurusjärgulistesse rühmadesse:
 • kuni 1000 elanikku (3 tk)
 • 2000-5000 elanikku
 • 5000-10 000 elanikku
 • 10 000-20 000 elanikku
 • 30 000-40 000 elanikku (2 tk)
 • 50 000-60 000 elanikku (2 tk)
 • umb 100 000 elanikku (1 tk)
 • üle 400 000 elaniku (1 tk).

Kas tasuline või ühiskondlik töö?
Seaduse järgi saab iga kohaliku omavalitsuse volikogu otsustada, kas omavalitsuse juhi töö on tasuta või tasuline (vt Riigi Teatajast KOKS § 49 lg 42). Samuti otsustatakse, kas ja milliseid tööga kaasnevaid kulusid hüvitatakse.
Kuid jätame juriidilise ja poliitilis-ühiskondliku lähenemise kõrvale, vaatleme vaid sellist olukorda, kui tehakse täiskohaga tööd ja saadakse selle eest töötasu. Ehk võrdleme omavalitsusjuhti tavapärase organisatsiooni juhiga.


Kuidas tasustada suuruse järgi

Eespool jagasime vallad tinglikult rühmadesse elanike arvu järgi. Kui püüda tasu suurust määrata selle põhjal, peaksime vaatama juhi tasu just kui 300 töötajaga või 400 000 töötajaga organisatsioonis. See poleks õige lähenemine. Vallavanem/linnapea juhib siiski oma organisatsiooni, mis koosneb mingist väiksemast arvust inimestest. Seejärel nende inimeste tegevus kui organisatsiooni tegevus tervikuna omakorda mõjutab väga paljusid inimesi. Organisatsiooni tegevuse mõju on aga sarnane nagu sel puhul ikka, kas ollakse nt jaekaubandusettevõte, haigla, tootmisettevõte, veevärgi- või prügiveofirma.

Seega on mõistlik vaadelda omavalitsust kui sarnase suurusega muud organisatsiooni, arvestades peamise mõjutajana selle töötajate arvu. Tegevuse iseloom on äriettevõtetega võrreldes küll pisut teine -- ei pea pidevalt pingutama müügitulu teenimise ja äri edasikestmise pärast, sest valdav osa kulude katmiseks tekkivast rahast on eelarves olemas ning töö ei lõpe kunagi.

Omavalitsuste ligikaudne suurus inimeste
(töötajad + ametnikud) arvu järgi on:
 • alla 1000 elanikuga üksustes 5-10 inimest; lisaks on omavalitsuse hallatavaid asutusi umb 5
 • alla 5000 elanikuga üksustes 10-20 inimest; hallatavaid asutusi 5-10
 • 5000 elanikuga üksustes 10-30 inimest; hallatavaid asutusi 5-20
 • 10 000 elanikuga üksustes 20-55 inimest; hallatavaid asutusi 5-35
 • 30 000 elanikuga üksustes umb 80 inimest; hallatavaid asutusi umb 50
 • 50 000 elanikuga üksustes 150-180 inimest; hallatavaid asutusi üle 50
 • 100 000 elanikuga üksuses umb 300 inimest; hallatavaid asutusi umb 70
 • 400 000 elanikuga üksuses umb 1500 inimest; hallatavaid asutusi umb 275
Kuna hallatavatel asutustel on oma juht ja linnavalitsuses vastava valdkonna juht, kes nende tegevust kureerib, ei ole nende ning nende töötajate arvu järgnevas mõttekäigus arvesse võetud.


Palganumbrid
Sellise töötajate arvu puhul on äriettevõtetes juhi kuu bruto põhipalga tase umbes järgmine.
JUHI PALK PALGATURUL
 • kuni 50 töötajaga ettevõttes 4000-6500 eurot, lisanduda võib aastapreemia 1-3 kuupalka
 • kuni 300 töötajaga ettevõttes 5500-8000 eurot, lisanduda võib aastapreemia 2-3 kuupalka
 • üle 1000 töötajaga ettevõtetes 8500-12 000 eurot, lisanduda võib aastapreemia 3-4 kuupalka
Kui eeldame, et riigi- ja omavalitsusüksuse juhi palgatase on äriettevõtte juhi omast 20-30% madalam (võtame keskmiselt 25% väiksema), saaksime sellise palga suurusjärgu. Tegemist on kuu brutopalgaga, lisanduda võib aastapreemia 1-3 kuupalka, lisanduda võib ka esindustasu.

VALLAVANEMALE/LINNAPEALE SOBIV PALK 2017
 • alla 1000 elanikuga omavalitsusüksuses 1500-2000 eurot
 • alla 5000 elanikuga omavalitsusüksuses 2000-2500 eurot
 • 5000 elanikuga omavalitsusüksuses 2500-3000 eurot
 • 10 000 elanikuga omavalitsusüksuses 3000-3500 eurot
 • 30 000 elanikuga omavalitsusüksuses 3750-4250 eurot
 • 50 000 elanikuga omavalitsusüksuses 4250-4750 eurot
 • 100 000 elanikuga omavalitsusüksuses 5000-6000 eurot
 • 400 000 elanikuga omavalitsusüksuses 6000-7000 eurot

Veel võib arvesse võtta asukohta. Eesti keskmise palga piirkondliku kõikumise põhjal on riigi keskmisega sama suur palk Tartus. Harjumaal on palk Eesti keskmisest 10% suurem (s.h Tallinnas ligi 15%) ning mujal Eestis jällegi keskmiselt 20% (15-25%) väiksem.Kokkuvõte
Seega on sellise lähenemise puhul põhjendatud, et nt Tallinna linnapea kuupalk aastal 2017 on 6000 eurot või suurem ning Tartu linnapea palk umbes 5000 eurot. Pärnu linnapeal nt 3600 eurot (4500 eurot -20%) ning Võru linnapeal ja Valga vallavanemal 2400-2800 eurot (3000 kuni 3500 eurot -20%).


Kasutatud allikad:
https://haldusreform.fin.ee/,
omavalitsuste veebilehed 12. nov 2017,
http://www.tallinn.ee/est/aastaaruanne (2015. a aruanne)Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy