Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Avalike koolituste toimumisajad teatan vähemalt kuu aega ette.


Koolituste hind 1. jaanuarist 2021


Kellele: tegevjuht, personalijuht, keskastme juht, personalitöötaja.

Maksate palka? Kuidas seda tõhusamalt teha.

"Palgasüsteemi tegemine + ametikohtade hindamismeetodid".
Kestus 7-7,5 tundi (sh 2 pausi + lõunavaheaeg).
Kl 9.00-16.30

Tulemusena oskate paremini mõista ja siduda töö väärtust palgaga ning vältida probleeme. Teha häid otsuseid. Optimeerida palgakulu. Tõsta töötajate usaldust ja pühendumist.
 • ametikohtade hindamismeetodid väike- ja suurettevõttes
 • mis on töö väärtus, selle erinevad tahud; ametikoht ja inimene
 • palkade seotus töö väärtusega
 • mida arvesse võtta, et palku diferentseerida
 • erinevad palgasüsteemid
 • harjutused
Koolituse läbinu:
- kirjeldab ametikohtade hindamise peamised viisid
- seletab erinevate palgasüsteemide sobivust mingis olukorras
- valib oma ettevõttele sobiva palgasüsteemi
- kasutab peamisi palgastatistikuid
- järeldab, milline on selles ettevõttes mingile ametikohale sobiv palgatase.

Hind 165 eurot/in. Käibemaksu ei lisandu.
Sisaldab koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipause ning parkimist.Tulemustasu. Kui lihtne/raske ja tõhus see tegelikult on.

"Tulemustasu liigid ja skeemid. Tulemustasu (mitte)sobivus ja muud ergutusviisid ".
Kestus 7-7,5 tundi (sh 2 pausi + lõunavaheaeg).
Kl 9.00-16.30.

Tulemusena teate paremini kas, kellele, kuidas ja millist tulemustasu maksta. Ja mida kasutada tulemustasu asemel, et inimesi ergutada.
 • ergutustasu (tulemustasu / tulemuspalk) ja preemiate liigid
 • erinevate tööde iseloomule vastavad ergutustasu liigid
 • tulemustasu (mitte)mõttekus
 • mida kasutada tulemustasu asemel; ka siis, kui raha pole
 • tulemustasu mõõdikud ja skeemid
 • harjutused

Koolituse läbinu:
- tunneb ära erinevad tulemustasu liigid
- tõlgendab, millist tulemustasu millisel eesmärgil kasutatakse
- seostab tulemustasu liike oma ettevõtte olukorraga
- valib, kas ja millist tulemustasu liiki oma ettevõttes kasutada.

Hind 185 eurot/in. Käibemaksu ei lisandu.
Sisaldab koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipause ning parkimist.


Osalejate arv ühel koolitusel -- kuni 12 inimest.
Ühel koolitusel osalemisel teine koolitus aasta (12 kuu) jooksul 20% odavamalt.
Kahe ja enama inimese osalemisel samast maksjaettevõttest on hinnasoodustus 20% kogusummalt.


Koolitusseminari üldtingimusedEdicy