Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eelmised avalikud koolitused ja esinemised

2021

Tallinna Ülikool, märts-mai 2021, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine
100% veebiõpe


2020

Tallinna Ülikool, märts-mai 2020, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine
100% veebiõpe


2019

Tallinna Ülikool, märts-aprill 2019, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2018

Tallinna Ülikool, märts-aprill 2018, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine


2017

Tallinna Ülikool, veebruar-aprill 2017, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2016

06.04.16 koolitusseminari (korraldaja Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus) „Rahaline ja mitterahaline motiveerimine" raames.
Teema „Motivatsiooni toetava palgasüsteemi kujundamine".


Tallinna Ülikool, veebruar-märts 2016, magistriprogrammi kursus
Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2015


19.11.15 Eesti personalitöötajate konverents 2015 paneeldiskussioon: Millistel tingimustel saab alati palka tõsta?


25.02.15 koolitusseminari (korraldaja Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus) „Rahaline ja mitterahaline motiveerimine"
raames.
Teema „Motivatsiooni toetava palgasüsteemi kujundamine".


Tallinna Ülikool, veebruar -- märts 2015, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
              Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2014


Mai 2014 -- ettekanne PARE ja Tööandjate Keskliidu seminarisarja seminaril
„Kuidas tasustada juhti ja võtmetöötajaid ehk võtmetöötajate optsioonid ja muude motiveerivate lahenduste riskid"

Slaide näeb siitTallinna Ülikool, märts -- mai 2014, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine
2013


Suurema huvi tõttu on toimunud peamiselt ettevõttesisesed koolitused. Nii tootmistöölistele kui ka keskastme- ja tippjuhtidele.


17. oktoobril 2013 Äripäeva seminar Palgafoorum.
Seminari materjalid paneb Äripäeva ka veebi.


Tallinna Ülikool, märts -- aprill 2013, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2012

Tallinna Ülikool, märts -- aprill 2012, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine2011

09. novembril 2011 -- Eesti personalitöötajate konverents: Väärtustades inimest.
Tulemustasuga või tulemustasuta – mida tasub teada, et inimesi tööle innustada?"
Slaide näeb siit.


20. juunil 2011 -- tööandjate keskliidu uue palgauuringu seminar. Tulemuste analüüsimine ja kommenteerimine.


Tallinna Ülikool, märts -- aprill 2011, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine


2010

Personalijuhtimise Aastakonverents -- 21. oktoober 2010 (korraldaja Tallinna Konverentsid), teema
     „Läbipaistev palgasüsteem ja ametikohtade hindamine"
Kuulajate hinnang esitusele 4,21 (5 pallist); kommentaarid: selge, lihtne, lühike ja konkreetne, teema vajalik, paneb mõtte liikuma.
Slaide näeb siit.


Tallinna Ülikool, veebruar -- märts 2010, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus; palgasüsteemi tegemine


Tallinnas 28. jaanuaril 2010

Ametikohtade hindamismeetodid + palgasüsteemi tegemine"2009

Tallinnas 22. oktoobril 2009
               Tulemustasu liigid ja skeemid. Tulemustasu (mitte)mõttekus


Tartus 31. märtsil 2009

     „Palgasüsteemi korrastamine ja palgainfo tõhus kasutamine"
                (kompaktne tervikkoolitus)


Tallinna Ülikool, veebruar -- märts 2009, magistriprogrammi kursus Organisatsioonikäitumine
               Aine: Ettevõtte palgakorraldus
Edicy