Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Baltikumi statistika – palgamuutus, THI, töötus

29.01.09, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Aastad  2004 2008. Makromajanduslikud näitajad. Baltikum ja võrdluseks Soome
Esitatud on aastakeskmised näitajad.
Keskmise brutokuupalga muutus. Tarbijahinna muutus kaupade ja teenuste kohta kokku.
Töötus vanusevahemikus 1574.

Kõik näitajad on protsentides.


palgamuutus


EESTI
LÄTI
LEEDU
SOOME
2004
8,4
9,9
7,2
3,7
2005
10,8
16,6
11,0
3,9
2006
16,5
22,8
17,2
2,9
2007
20,5
31,8
20,5
3,4
2008
13,9
20,4
20,6
5,2
tarbijahindade muutusEESTI
LÄTI
LEEDU
SOOME
2004
3,0
6,2
1,2
0,2
2005
4,1
6,7
2,7
0,9
2006
4,4
6,5
3,7
1,6
2007
6,6
10,1
5,7
2,5
2008
10,4
15,4
10,9
4,1
töötuse määr


EESTI
LÄTI
LEEDU
SOOME
(2007-2008
Eurostati
andmed)

2004
9,7
10,4
11,4
8,8
2005
7,9
8,7
8,3
8,4
2006
5,9
6,8
5,6
7,7
2007
4,7
6,0
4,3
6,9
2008
5,5
7,5
5,8
6,4

Allikas: iga riigi statistikaamet, Eurostat.

Eesti:
Valdkonnad [e-andmebaas] http://www.stat.ee/valdkonnad (29.01.09)
Läti: Statistical databases. [e-andmebaas] http://www.csb.gov.lv/csp/content/ ?lng=en&cat=355 (29.01.2009).
Leedu: Statistics (pre-defined tables)
[e-andmebaas] http://www.stat.gov.lt/en/pages/ view/?id=1349 (29.01.09)
Soome: Statistics by alphabet
[e-andmebaas] http://www.stat.fi/til/abcd_en.html (02.02.2009)
Eurostat: (2009).
Economy and finance. [www] Eurostat home page (02.02.2009).
Eurostat (Jan 2009).
Euro area unemployment up to 8.0% [www] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572592&_dad=portal&_schema=PORTAL


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy