Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Euroopa riikide miinimum- ja keskmine palk

27.09.11, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Brutotöötasu võrdlus eurodes ja ka ostujõu alusel 2010. a

Töötasu alammäär brutosummas seisuga juuli 2011, Eurostati andmetel.
Keskmine palk on 2010. a keskmine, kui pole märgitud teisiti. Täpne suurus pärineb iga riigi statistikaametist, ligikaudne suurus statistikaameti üldisematest andmetest või muust kaudsemast allikast.

Kogu riigis kehtivat töötasu alammäära pole kehtestatud (lepitakse kokku majandusharu sees) järgmistes riikides: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Itaalia, Austria, Šveits.
Riigid, kus kõikidele ametialadele ei kehti sama töötasu alammäär on: Saksamaa (alammäär erineb ametialati ning ka Ida- ja Lääne-Saksamaal), Küpros, Makedoonia (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (ingl k täiend FYR)).
Saksamaal võib töötasu alammäär hakata kehtima alates aastatest 2015-2017 (8,50 eurot, mis on 7,5tunnise tööpäeva puhul ligi 1400 eurot kuus).
Võrdlusesse on lisatud ka USA, Türgi, Horvaatia, Venemaa ja Ukraina.

NB! Töötasu on brutosummas. Seega on töötasu nimiväärtuse (e brutosumma eurodes) ja ostujõu kõrval ka kolmas mõjur -- maksud. Riigiti on töötasult makstavad maksud erineva osatähtsusega ja seetõttu on brutopalk eelkõige üldisem, suurusjärguline näitaja. Veel täpsema võrdluse saaks, võrreldes netotöötasu ostujõudu -- jälgige selleteemalisi uuemaid sissekandeid.

Täpsustatud 04.08.12
2011. a infot näeb siit

Riik
Töötasu
alammäär, juuli 2011,

Töötasu
alammäär,
ostujõu
võrdluses
2011, €
Keskmine
kuu
töötasu bruto-summas, 2010,

Keskmine
bruto töötasu
ostujõu
võrdluses, umbes (tuletatud alammäära 2011. a ostujõu koefitsiendist)
Rühm
töötasu
alammäära
järgi
Bulgaaria
123
243
331
(aastapalk/12)
583
Rühm 1
Rumeenia
158
272
452
777
Rühm 1
Leedu
232
365
576
906
Rühm 1
Eesti
278
370
792
1054
Rühm 1
Läti
282
407
628
906
Rühm 1
Ungari
293
432
735
1084
Rühm 1
Slovakkia
317
445
831
1167
Rühm 1
Tšehhi
329
439
941
1256
Rühm 1
Poola
347
555
807
1291
Rühm 1
Türgi
356
575
891
(aastapalk/12)
1439
Rühm 1
Horvaatia
380
521
10531444
Rühm 1
Portugal
566
646
1119
1277
Rühm 2
Malta
665
843
1384
(tuletatud nädalapalgast (*52/12))
1754
Rühm 2
Sloveenia
748
891
1463
1743
Rühm 2
Hispaania
748
774
~2000
(UPI andmetel;
aastapalk/12)

2070
Rühm 2
Ameerika Ühendriigid
(USA)

869
1070
2939
(aastapalk/12)
3619
Rühm 2
Kreeka
877
917
2295
(2009.a esialgsed andmed;
aastapalk/12)

2400
Rühm 2
Ühend-kuningriik
(Inglismaa)
1086
1139
3023
(tuletatud nädalapalgast (*52/12))
3170
Rühm 3
Prantsusmaa
1365
1220
2780
(2009. a)
2485
Rühm 3
Madalmaad
(Holland)
1435
1352
2583
(aastapalk/12)
~1843
Rühm 3
Belgia
1444
1294
3103
2781
Rühm 3
Iirimaa
1462
1237
2993
(aastapalk/12)
2532
Rühm 3
Luksemburg
1758
1466
4274
(aastapalk/12)
3564
Rühm 3
Soome


3032


Rootsi


2978


Taani


5009


Norra


4531
(aastapalk/12)


Island


2063


Itaalia


2000
(aastapalk/12)


Austria


2814
(aastapalk/12)


Šveits


4332 (mediaan-
palk)Saksamaa
6,50 - 13,00 / tunnis

3227
(tulemustasu-/
preemiata (lisandub umbes 10%))Küpros


~1950


Makedoonia (FYR)


484
(aastapalk/12)


Venemaa
~115

520
(piirkonniti väga erinev)


Ukraina
~85

195
Töötasu alammäära ja ostujõu võrdluse allikad: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Wages_and_labour_costs

Keskmise palga allikad: iga riigi statistikaamet. Muud kaudsed allikad.
http://www.stat.ee/organisatsioonid

Ostujõu pariteedi selgitus: http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/bulletan/bylletaan96/_1/artikkel/index.html?ok=1

Valuutakursid -- Euroopa Keskpank, 2010. aasta keskmine kurss: http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy