Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti keskmine palk, miinimumpalk, maksuvaba osa 2019; lisaks 1965-2020

24.04.19, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 9

Aastad 1965-2020Palk Euroopa riikides 2014


Alates 2011. a eurodes, varasemad aastad kroonides või rublades, brutosummas.
Keskmises kuu brutopalgas kajastub ka mitterahaline ehk loonustasu (nt toit ja jook, tööandja auto kasutamise kulud oma tarbeks jm). Täpsem sisu on Statistikaameti selgituste veebilehel.
Kommentaar: loonustasu osa on keskmiselt väga väike, umb 1%.

Tulumaksuvaba aastasumma on jagatud 12ga, et saada kuusummat. Aasta tuludeklaratsioonis võivad isikust sõltuvalt lisanduda muud maksuvabastused.


Töötasu alammäär -- igapäevases keeles kasutatakse ka mitteametlikke väljendeid "alampalk",  "miinimumpalk", "minimaalpalk", "palga alammäär".
2002. a seati eesmärgiks, et palga alammäär on 2008. aastaks keskmisest palgast 41% (vt nt ÄP 30.08.2001 valitsuse, EAKL-i ja ETKL-i kokkulepet). Selleni jõuti sisuliselt aastal 2017.

Keskmise palga suuruse prognoosi saab vaadata (ja seega tuletada ka palga alammäära ligikaudset suurust) rahandusministeeriumi majandusprognoosist.
Aasta  
 Keskmine kuu
töötasu, bruto
Kuu
töötasu
alammäär, bruto
Tunni-
tasu
 alammäär, bruto
Tulu-
maksuvaba
 miinimum kuus
Töötus-kindlustus-
makse
määr
tööandja/
töötaja

Rahaühikuks on Euroopa ühisraha euro (Eestis kehtestati 2011)**

         
 2020  (1484  

578 ?
ootab veel kokkulepet ja valitsuse määrust
  

3,44 ?
ootab veel kokkulepet ja valitsuse määrust
 500  0,8% / 1,6%
2019
  I kv 1341
II kv 1419

(1404
540
500
0,8% / 1,6%
20181310

500

2,97

500 € kui brutopalk on kuni 1200 €. Suurema palga puhul valemi järgi 0 € ... 499 € (kui brutopalk on juba 2100 € või suurem, siis 0 €)
0,8% / 1,6%

20171221
4702,78180
0,8% / 1,6%
(määrad kehtestati ette ka aastateks 2017-2020)
 20161146
430
2,54
 170
 0,8% / 1,6%
2015
1065390
2,34
154
0,8% / 1,6%
2014
1005
355
2,13
144
1% / 2%
2013
949
320
1,90144
1% / 2%
2012
887
2901,80
144
1,4% / 2,8%

2011


839 € **
(13 128 kr)
278,02 €
(4350,07 kr)
1,73 €
(27,07 kr)
144 €
(2253,11 kr)
1,4% / 2,8%

Rahaühikuks on Eesti kroon (kehtestati 1992)*

         
2010
12 397  
4350
27,00
2250
1,4% / 2,8%
2009
12 264
4350
27,00
2250
1. augustist
1,4% / 2,8%
1. juunist
1% / 2%;
1. jaanuarist
0,3% / 0,6%

2008
12 912
4350
27,00
2250
0,3% / 0,6%
2007
11 336
3600
21,50
2000
0,3% / 0,6%
2006
9407
3000
17,80
2000
0,3% / 0,6%
2005
8073
2690
15,90
1700
0,5% / 1,0%
2004
7287
2480
14,60
1400
0,5% / 1,0%
2003
6723
2160
12,90
1000
0,5% / 1,0%
20026149185010,9510000,5% / 1,0%
2001
5510
1600
9,40
1000
-
2000
4907
1400
8,25
800
-
1999
4440
1250
7,35
500
-
1998
412511006,50500-
1997
35738455500-
19962985680
(arvestuslik, sest kehtestati vaid vähim tunnipalk)
4500-
19952375450
(arvestuslik, sest kehtestati vaid vähim tunnipalk)
2,65
300-
19941734al 01.09 oli 450 (arvestuslik, sest kehtestati vaid vähim tunnipalk)
al 01.09 2,65300-
19931066300
-
al 01.12 oli 290,
al 01.09 oli 270,
al 01.06 oli 250,
al 01.01 oli 200
-
1992549 kr*
01.10 oli 300 kr,
01.07 oli
200 kr
(01.03 oli 1000 rubla,
01.02 oli 600 rubla,
01.01 oli 410 rubla)

-
al 01.12 oli
180 kr,
al 01.10 oli
150 kr,
 al 01.07 oli 120 kr
-

Rahaühikuks on Nõukogude Liidu rubla (kehtestatud 1961. a rahareformiga)

      
1991711 rubla ?
01.07 oli 200 rubla,
01.01 oli 135 rubla
-200 rubla ?
-
1990?100 rubla
-100 rubla-
1977?70 rubla
-70 rubla ?-
1968?60 rubla
-?-
1965?50 rubla
-?-
 Aasta Keskmine kuu
töötasu, bruto
 Kuu
töötasu
alammäär, bruto
Tunni-
tasu
 alammäär, bruto
 Tulu-
maksuvaba
 miinimum kuus
 Töötus-kindlustus-
makse
määr
tööandja/
töötaja

*20. juunil 1992 (kl 04.00) muutus seoses rahareformiga seaduslikuks maksevahendiks Eesti kroon, senise Nõukogude rubla asemel (reformiga vahetati raha ametliku kursiga 10 rubla võrdub 1 kroon). Krooni kurss fikseeriti samast hetkest Saksa marka, 1 Saksa mark võrdus 8 krooniga.
**1999. aastast sai EL-is (Eestist sai EL-i liige 2004. a 1. mail) teha eurodes vaid elektroonilisi arveldusi, siis fikseeriti krooni kursiks 15,64664 krooni ühe euro eest. 1. jaanuaril 2002 fikseeriti krooni kurss uuesti, sest euro võeti enamikus EL-i riikides ka sularahana kasutusele. 1 euro täpsustatud kursiks sai 15,6466 krooni (kurss muutus vaid 0,00004 krooni võrra).


Allikad: Eesti Statistikaameti veebisait. Töötukassa. Riigi Teataja: Tulumaksuseadus, Töötasu/palga alammäära kehtestamine, Töötuskindlustusmakse määrad, Majandusministeeriumi majandusprognoosid.
http://www.stat.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012029&leiaKehtiv#para23
http://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse
http://www.fin.ee/majandusprognoosid
Miinimumpalk aastail 1965-1992 rublades: VV määrus 10.06.1992 nr 172, veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/23410


Kommentaarid: 9

Urmas Orula
16.11.15

Küsimusi saab esitada siin kommentaariumis. Vastust võib paluda ka oma e-aadressile.

Kristel K
24.05.16

Mis on miinimum töötasu 15 aastasele (tunnitasu) ja mis on maksimum tunnid mis ta töötada tohib? Tänud!

Urmas Orula
08.06.16

15aastasel isikul on töötasu alammäär sama, mis ka täiskasvanul. See on 2016. a 2,54 eurot tunnis bruto. http://tarkjapalk.ee/palgastatistika/keskmine-ja-min-palk Kuna alaealine täisajaga ei tööta, siis kuu töötasu alammäära ei saa arvutada. Tööaeg on koolikohustuslikul 15aastasel 4 tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ning kui ei ole koolikohustuslik, siis 6 tundi päevas ja 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Töölepingu seaduses § 8 lõikes 2 on alaealise kohta sätestatud, et "Alaealise seaduslik esindaja ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest." Alaealise tööaeg on sätestatud § 43-s https://www.riigiteataja.ee/akt/13319829?leiaKehtiv#para43 Lisaks saab lugeda ka siit http://www.tooelu.ee/et/Lapsevanemale/noored-ja-alaealised-tootajad/toosuhted/alaealise-tooaeg

Urmas Orula
02.01.17

Individuaalseid küsimusi, mis teistele huvi ei paku või on delikaatsed, saab esitada ka otse e-kirjaga: urmas.orula@tarkjapalk.ee

Urmas Orula
07.01.17

Milline on neto tunnitasu? Neto tunnitasu ei saagi otseselt arvutada. Ligikaudu saab seda teada nii, kui teame, et aasta töötundide arv 2017. a on üldjuhul 2026 tundi ja kuu keskmine töötundide arv on 2026 / 12 = 168,83 tundi, siis on kuu töötasu 168,83 * 2,78 = 469,35 eurot ehk kuu töötasu alammäär tabelis ongi sisuliselt sama e 470 eurot bruto. Nüüd saame kuu brutopalgast 470 € arvutada netopalga, mis tüüptingimuste puhul on 398,46. See tuleb nüüd jagada tagasi 168,83ga ning saame, et neto tunnitasu oleks täistööaja ja normaalkoormus puhul aasta keskmise neto tunnitasuna 2,36 eurot. Igal kuul on see tegelikult pisut erinev.

Eret
08.02.18

Küsiks kui minul on lepingus kirjas et tunnitasu on3.30 neto siis väljateenitud on muidu rohkem siis kas minu palgale peaks ka lisanduma veidi raha juurde v ei juba on kindel tunnipalk

Urmas Orula
10.02.18

Lp Eret! Ma arvan, et lepingus on teil tunnitasu märgitud brutosummas, millest arvutatakse maksud maha. Töölepingu seadus eeldab, et töötaja töötasu lepitakse kokku brutosummas. Kui teil on mingi erandjuhtumina/veana kirjutatud töölepingusse neto tunnitasu, siis teoreetiliselt ei pea tööandja seda nüüd 2018. a uue maksumuudatuse järel muutma, sest Teil ongi juba maksude järgne ehk netopalk ning aasta tulude arvestus toimub tuludeklaratsiooni järgi järgmise kalendriaasta alguses. Soovitan aga, kui teil on töölepingus tõesti kirjas neto tunnitasu, paluda tööandjal muuta lepingut ja märkida sinna bruto tunnitasu (mis peaks olema vähemalt 4 eurot). Aastal 2018 jõustunud maksumuudatuse mõte on, et peaksite saama igal kuul neto 64 eurot rohkem kätte. Soovitan küsida abi ka Tööinspektsioonist, et selline Teie jaoks ebaõiglane olukord lahendada. Tööinspektsiooni jurist aitab tasuta, vaadake veebilehe http://ti.ee/est/avaleht/ allosas kontakttelefoni 640 6000.

Egne
19.03.18

Selline küsimus, et kui pakutakse töökohta koormusega 100-120h kuus. Millist palgasoovi ma võiksin küsida?

Urmas Orula
05.04.18

Lp Egne! Kui nn tavakoormus on kuus 168 tundi, siis 100 tundi sellest on ~60% ja 120 tundi on ~70%. Üksnes aritmeetiliselt lähenedes võiksi siis küsida, juhul kui täistööaja palk on nt 800 eurot bruto 100 tunni puhul vastavalt 480 eurot bruto või 120 tunni puhul 560 eurot bruto. Kuid kui teie aeg on ka selle osalise koormuse puhul siiski suurel määral hõivatud, võite ka veidi rohkem küsida. Vastavalt nt 520 eurot bruto või 600 eurot bruto. See oleks siis vastavalt 65% ja 75%.


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy