Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2016-2017

30.08.17, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2016. ja 2017. a. Infot lisatakse igas kvartalis


NB! Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk). Maksu- ja Tolliameti andmetel arvutatakse kuukeskmist brutotulu (tegelik väljamakse, ka osaajaga töötamine). Need on erinevad nähtused.
Siin on esitatud Statistikaameti andmetel keskmine palk.
2014
 2015
 2016
 2017    
MAAKOND
aasta
keskmine
 aasta keskmine
 aasta keskmine
I kv
II kv
 III kv
 IV kv
 aasta
keskmine
kogu Eesti
100510651146  1242
   
Harju
1127 1185
 1271
 1284
1372   
... Tallinn
1150 1208
 1299
 1311
1401
   
Hiiu
957 864
 897
 868
869
   
Ida-Viru
812 863
 903
 932
1029
   
Jõgeva
756 828
 884
 850
943
   
Järva
811 881
 946
 923
997
   
Lääne
862 898
 1033
 966
1025
   
Lääne-Viru
836 895
 942
 911
1010
   
Põlva
785 802
 864
 840
915
   
Pärnu
825 860
 925
 946
1037
   
Rapla
801 875
 929
 937
1069
   
Saare
796 837
 880
 816
884
   
Tartu
9761045
 1149
 1140
1227
   
Valga
772825
 889
 895
954
   
Viljandi
817919
 987
 989
1091
   
Võru
782874
 907
 927
1057
   

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
 kvartalid: tabel PA21; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA21&lang=2
 aastad: tabel 5321; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=Pa5321&ti=KESKMINE+BRUTO%2D+JA+NETOKUUPALK+MAAKONNA+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/02Aastastatistika/&lang=2Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy