Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2016-2017

30.08.17, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2016. ja 2017. a. Infot lisatakse igas kvartalis


NB! Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk). Maksu- ja Tolliameti andmetel arvutatakse kuukeskmist brutotulu (tegelik väljamakse, ka osaajaga töötamine). Need on erinevad nähtused.
Siin on esitatud Statistikaameti andmetel keskmine palk.
2014
 2015
 2016
 2017    
MAAKOND
aasta
keskmine
 aasta keskmine
 aasta keskmine
I kv
II kv
 III kv
 IV kv
 aasta
keskmine
kogu Eesti
100510651146
1153
 1242
  
Harju
1127 1185
 1271
 1284
1372 1337  
... Tallinn
1150 1208
 1299
 1311
1401
1366
  
Hiiu
957 864
 897
 868
869
 879  
Ida-Viru
812 863
 903
 932
1029
 956
  
Jõgeva
756 828
 884
 850
943
 899
  
Järva
811 881
 946
 923
997
 1007
  
Lääne
862 898
 1033
 966
1025
 987
  
Lääne-Viru
836 895
 942
 911
1010
 962
  
Põlva
785 802
 864
 840
915
 897
  
Pärnu
825 860
 925
 946
1037
 963
  
Rapla
801 875
 929
 937
1069
 1032
  
Saare
796 837
 880
 816
884
 862
  
Tartu
9761045
 1149
 1140
1227
 1199
  
Valga
772825
 889
 895
954
 892
  
Viljandi
817919
 987
 989
1091
 1024
  
Võru
782874
 907
 927
1057
 943
  

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
 kvartalid: tabel PA21; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA21&lang=2
 aastad: tabel 5321; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=Pa5321&ti=KESKMINE+BRUTO%2D+JA+NETOKUUPALK+MAAKONNA+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/02Aastastatistika/&lang=2Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy