Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2018-2019

28.08.18, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2018. ja 2019. a. Infot lisatakse igas kvartalis


NB! Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk). Maksu- ja Tolliameti andmetel arvutatakse kuukeskmist brutotulu (tegelik väljamakse, ka osaajaga töötamine). Need on erinevad nähtused.
Siin on esitatud Statistikaameti andmetel keskmine palk.
2017
 2018    
MAAKOND
aasta keskmine
 I kv
 II kv
 III kv
 IV kv
 aasta
keskmine
kogu Eesti
 1221 1242
1321
   
Harju
 13531386
 1469   
... Tallinn
1383
 1406 1492   
Hiiu
 883 896 967   
Ida-Viru
997
 1009 1075   
Jõgeva
915
 953 1008   
Järva
994
 10081091
   
Lääne
1017
 1021 1132   
Lääne-Viru
976
 948 1044   
Põlva
906
 944 1012   
Pärnu
1003
 10141054
   
Rapla
 1034
 1074 1165   
Saare
876
 930 977   
Tartu
1215
 12101302
   
Valga
 942
 941 1003   
Viljandi
1055
 10111081
   
Võru
999
 981 1058   

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
 kvartalid: tabel PA21; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA21&lang=2
 aastad: tabel 5321; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=Pa5321&ti=KESKMINE+BRUTO%2D+JA+NETOKUUPALK+MAAKONNA+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/02Aastastatistika/&lang=2
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy