Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2018-2019

01.03.19, tarkjapalk.ee, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2018. ja 2019. a. Infot lisatakse igas kvartalis


NB! Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk). Maksu- ja Tolliameti andmetel arvutatakse kuukeskmist brutotulu (tegelik väljamakse, ka osaajaga töötamine). Need on erinevad nähtused.
Siin on esitatud Statistikaameti andmetel keskmine palk.
2017
2018
 
2019
   
MAAKOND
aasta keskmine
 aasta
keskmine
 I kv
   
kogu Eesti
 1221 1341   
Harju
 1353 1455 1469   
 Harju, v.a Tallinn
 -
 1366
 1419   
... Tallinn
1383
 1478 1482   
Hiiu
 883 944 950   
Ida-Viru
997
 1054 1122   
Jõgeva
915
 1027 978   
Järva
994
 1088 1101   
Lääne
1017
 11341199   
Lääne-Viru
976
 10211057   
Põlva
906
 1003 1000   
Pärnu
1003
 1055 1111   
Rapla
 1034
 1150 1131   
Saare
876
 987 1006   
Tartu
1215
 1189 1325   
Valga
 942
 995 996   
Viljandi
1055
 1100 1105   
Võru
999
 1028 1055   

Hõlmatud on töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet. Tabelid PA21 ja PA004.

Haldusterritoriaalse reformi järel muutus osaliselt ka maakondade piir. Seega pole 2018. ja 2017. a andmed täpselt samal alusel võrreldavad. Kuid praktikas on see võimalik mõju ebaoluline.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
 kvartalid: tabel PA21; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA21&lang=2
 aastad: tabel 5321; http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=Pa5321&ti=KESKMINE+BRUTO%2D+JA+NETOKUUPALK+MAAKONNA+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/02Aastastatistika/&lang=2
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy