Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2018-2019

27.11.19, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2018. ja 2019. a. Infot lisatakse igas kvartalis


NB! Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk). Maksu- ja Tolliameti andmetel arvutatakse kuukeskmist brutotulu (tegelik väljamakse, ka osaajaga töötamine). Need on erinevad nähtused.
Siin on esitatud Statistikaameti andmetel keskmine palk.
2017
2018
 
2019

    
MAAKOND
aasta keskmine
 aasta
keskmine
 I kv
 II kv
 III kv
IV kv
 aasta keskmine
kogu Eesti
 1221
 1310
 1341 1419
 1397 1472
 1407
Harju
 1353 1455 1469 1545
 1519
 1591
 1531
 Harju, v.a Tallinn
 -
 1366
 1419 1510
 1461
 1506
 1471
... Tallinn
1383
 1478 1482 1554
 1532
 1611
 1545
Hiiu
 883 944 950 971
 1008
 1042
 993
Ida-Viru
997
 1054 1122 1175
 1111
 1182
 1147
Jõgeva
915
 1027 978 1091
 1089
 1111
 1066
Järva
994
 1088 1101 1203
 1212
 1248
 1192
Lääne
1017
 11341199 1264
 1273
 1353
 1274
Lääne-Viru
976
 10211057 1112
 1087
 1123
 1095
Põlva
906
 1003 1000 1138
 1224
 1191
 1140
Pärnu
1003
 1055 1111 1171
 1172
 1232
 1172
Rapla
 1034
 1150 1131 1200
 1197
 1274
 1200
Saare
876
 987 1006 1084
 1081
 1157
 1082
Tartu
1215
 1189 1325 1440
 1408
 1533
 1426
Valga
 942
 995 996 1060
 1067
 1112
 1058
Viljandi
1055
 1100 1105 1201
 1209
 1292
 1201
Võru
999
 1028 1055 1096
 1101
 1209
 1113

Hõlmatud on töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet. Tabel PA004.

Haldusterritoriaalse reformi järel muutus osaliselt ka maakondade piir. Seega pole 2018. ja 2017. a andmed täpselt samal alusel võrreldavad. Kuid praktikas on see võimalik mõju ebaoluline.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.
Keskmine palk, miinimumpalk, maksuvaba osa 1965-2020.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
mõisted ja metoodika ning tabel PA004 aadressil:
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA004&ti=KESKMINE+BRUTOPALK%2C+T%D6%D6J%D5UKULU+JA+T%D6%D6TATUD+TUNNID+MAAKONNA+J%C4RGI+%28KVARTALID%29&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/02Aastastatistika/&lang=2Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy