Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk maakonniti 2020-2021

27.05.20, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Keskmine brutotöötasu (palk) kuus 2020. ja 2021. a. Infot lisatakse igas kvartalis


Statistikaamet arvutab keskmist brutokuupalka (täistööaja eest saadav kogupalk).
2019
 
2020

    
MAAKOND
 aasta
keskmine
 I kv
 II kv
 III kv
IV kv
 aasta keskmine
kogu Eesti
1404

  
Harju
 15311546
 
 
 
 
 Harju, v.a Tallinn
 1471
1366
 
 
 
 
... Tallinn
 15451592
 
 
 
 
Hiiu
 993996
 
 
 
 
Ida-Viru
 11471138
 
 
 
 
Jõgeva
 10661078
 
 
 
 
Järva
 11921223
 
 
 
 
Lääne
 12741103
 
 
 
 
Lääne-Viru
 10951172
 
 
 
 
Põlva
 11401131
 
 
 
 
Pärnu
 1172 1113 
 
 
 
Rapla
 1200 1153 
 
 
 
Saare
 10821108
 
 
 
 
Tartu
 1426 1380 
 
 
 
Valga
 10581079
 
 
 
 
Viljandi
 12011124
 
 
 
 
Võru
 11131115
 
 
 
 

Hõlmatud on töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad inimesed. Allikas: statistikaamet. Tabel PA004.


Varasemate aastate infot vt blogi sissekandest:
keskmine palk maakonniti 2014-2015;
keskmine palk maakonniti 2012-2013;
keskmine palk maakonniti 2010-2011;
aastate 2006-2009 info.


Allikas: Eesti statistikaameti veebiandmebaas
http://www.stat.ee/
mõisted ja metoodika ning tabel PA004 on aadressil:
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PA004&ti=KESKMINE+BRUTOPALK%2C+T%D6%D6J%D5UKULU+JA+T%D6%D6TATUD+TUNNID+MAAKONNA+J%C4RGI+%28KVARTALID%29&path=../Database/Majandus/12Palk_ja_toojeukulu/01Palk/04Luhiajastatistika/&lang=2
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.
Edicy