Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2009. Majanduslik seos.

05.04.10, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Juhtide palgad -- valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe aasta töötasu.Brutotöötasu 2009. aastal kroonides.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusaasta info on 2008. a kohta, kui pole märgitud, et uuem.


Saab teha järeldusi, kuidas on palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas esineb ebakõla (mõningast ala- või ülemaksmist).

Ettevõtja
Aasta
töötasu
2009         
Bilansi-
maht,
mln kr
2008       
Äritulu, mln kr
2008      
Puhas-
kasum,
mln kr
2008
Töötajate arv
2008
Eesti Energia AS
(kontserni andmed)
2 256 215
28 200**
10 595**
1360**
8349**
Eesti Raudtee AS
1 680 000
4080
1663
70
1821
Tallinna Sadam AS (konsolideeritud)
1 390 476
7393
1251
417
497
Lennuliiklus-
teeninduse AS
1 095 916
271
246
72
137
Riigi Kinnisvara AS
1 078 000
3626
395
82
59
Eesti Loots AS
975 652

128*
31*
116*
Tallinna Lennujaam AS
915 026
2379
431[480]"
17
414
Elektriraudtee AS
880 000
170*
36 [114]"*
4*
158*
Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS
720 000
2135
40
30
3
Metrosert AS
647 222
27
25 [30]"
0,6
70
Eesti Post AS (kontserni andmed)646 471
786
950
1
3786
Saarte Liinid AS641 590
>103*
63*
13*
81*
Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus SA
622 613
1794
1865"
180
52
Teede Tehnokeskus AS493 999
53
70
6
69
Tehnokontrollikeskus OÜ454 690
16
32
3
53
A.L.A.R.A. AS (radioaktiivsete jäätmete käitlemine)
396 000

*2009.a andmed.
**Eesti Energia 2008/2009 majandusaasta (kestab apr.-märts).
[ ]"Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.Allikad: rahandus-, majandusministeeriumi ja iga ettevõtja veebileht.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy