Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2010. Majanduslik seos.

31.03.11, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu.


Brutotöötasu 2009. ja 2010. aastal kroonides.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2009. a kohta, kui pole märgitud, et uuem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas juhtide palgad on ebakõlas (mõningast oletatavat ala- või ülemaksmist).EttevõtjaAasta töötasu  
2010
Aasta töötasu 2009     
Bilansi-
maht,
mln kr
2009          
Äritulu, mln kr
2009
Puhas-
kasum,
mln kr
2009
Tööta-
jate arv
2009
Eesti Energia AS
(kontserni
andmed)
2 458 397
2 256 215
28700**
10 604**
2000**
7613**
Eesti Raudtee AS
1 960 000
1 680 000
4273
1521
120
1742
Tallinna Sadam AS (konsolideeritud)
1 400 000
1 390 476
7393
 (2008. a)
1358*
663*
357*
Elering OÜ
(jaotusvõrk)
1 236 918
--
5755
1278
276
126
Eesti Loots AS
1 136 316
975 652

128
31
116
Lennuliiklus-
teeninduse AS
1 106 313
1 095 916
234
212
52
139
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
1 105 500
1 078 000
4407*
507*
168*
90*
Riigimetsa Majandamise
Keskus
(on riigitulundus-asutus)
1 087 5001 050 00018 183*1830*417*851*
Elektriraudtee AS
972 736
880 000
170
36
[114]"
4
158
Tallinna
Lennujaam AS
(konsolideeritud)
868 238
915 026
2289
429
[442]"
6
457
Eesti Loto AS
825 172
~750 000
163
(2009. a)
548*
74*
<50
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ800 000700 000>23??>150
(2009. a)
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
786 191
646 471
631
773
1,4
3278
Eesti
Vedelkütusevaru Agentuur AS
786 167
720 000
2400
48
24
3
Keskkonna-
investeeringute
Keskus SA
713 956
622 613
1777
1828"
97"
56
Saarte Liinid AS644 000
641 590
103
63
13
81
Teede
Tehnokeskus AS
620 588
493 999
47*
44*
1,1*
65*
Metrosert AS
499 445
647 222
25
32
[36]"
-0,6
65
Tehnokont-
rollikeskus OÜ
498 996
454 690
17
27
1,3
59
A.L.A.R.A. AS (radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
437 659
396 000
Eesti
Kaardikeskus AS
360 000
66-0,335

* 2010.a andmed.
** Eesti Energia 2009/2010 majandusaasta (apr. 2009-märts 2010).
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.Allikad: majandusministeeriumi ja iga ettevõtja veebileht.

http://www.mkm.ee/index.php?query=palgaandmed+2010


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy