Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2011. Majanduslik seos

31.03.12, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu.Brutotöötasu 2010. ja 2011. aastal, eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2010. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud, et uuem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas juhtide palgad on ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).EttevõtjaAasta
töötasu
2011
Aasta
töötasu
2010
Bilansi
maht
mln eurot
2010
Äritulu
mln
eurot
2010
Puhas-
kasum
mln
eurot
2010
Töötajate
arv
2010
Estonian Air AS*
tegelik
232 596
(7 kuud)

aasta
arvestuslik
(12/7)
398 736
...
116
76
-17
283
Eesti Energia AS*
(kontserni
andmed)
135 826
157 120
2037
858
149
7685
Eesti Raudtee AS*
117 219
125 267
~280
119
34
1827
Tallinna Sadam AS*
(konsolideeritud)
89 476
89 476
513
89
36
~350
Elering OÜ
(majandusaasta
on apr-märts)
79 315
79 053
419
89
14
139
Lennuliiklus-
teeninduse AS
75 936
70 706
18
14
3
136
Riigimetsa
Majandamise
Keskus
73 818
69 504
1162
116
27
800
Riigi Kinnisvara AS*
(konsolideeritud)
69 983
70 654
327
37
6,7
164
Tallinna
Lennujaam AS
(konsolideeritud)
65 296
55 491
141
26
2
488
Elektriraudtee AS
63 000
62 159
24
2,2+5,4"=
= 7,6"
0,048
150
Eesti Loto AS*
63 421
52 738
9
36
5
~35
Eesti Loots AS
62 633
72 624
18
9
2,6
116
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
58 163
50 247
43
53
7
2731
Eesti
Vedelkütusevaru
Agentuur AS
46 695
50 245
137
11
0,5
3
Eesti Keskkonna-
uurigute
Keskus OÜ
44 738
51 129
152
16+87"=
=103"
4
65
Saarte Liinid AS
41 731
41 159
üle 6,5
4
0,9
~80
Teede
Tehnokeskus AS
36 065
39 663
3
2,8
0,07
64
Metrosert AS
35 033
31 920
1,5
1,6
-0,03
63
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete
jäätmete
käitlemine)
28 241
27 972
1,2
0,05+0,4"=
= 0,45"
0,001
N/A


* 2011.a andmed.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavadAllikad: majandus-, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy