Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2012. Seos majandustulemustega

03.04.13, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu
Brutotöötasu 2011. ja 2012. aastal, eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2011. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on 30. juuni, vaid osa on esitanud varem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kas juhtide palgad on ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.


EttevõtjaAasta
töötasu
2012
Aasta
töötasu
2011
Bilansi
maht
mln eurot
2011
Äritulu
mln
eurot
2011
Puhas-
kasum
mln
eurot
2011
Töötajate
arv
2011
Estonian Air AS*
(konsolideeritud)
43 000 (2 kuud)

aasta arves-tuslik (12/2)
≥258 000
tegelik
332 280
(10 kuud)

aasta
arvestuslik
(12/10)
398 736
70
91,5
-51
251
Eesti Energia AS*
(kontserni
andmed)
150 972
135 826
2497
868
77
7573
Riigimetsa
Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
114 10273 8181194140
32
üle 800
Eesti Raudtee AS
35 200 (4 kuud)

aasta arves-tuslik
(12/4)
≥105 600
117 219
~280
119
34
1827
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
96 739
89 476
513
89
36
~350
Elering AS*
90 455
79 315
516
109
35
145
Lennuliiklus-
teeninduse AS
77 845
75 936
23,7
15,4
3,5
156
Levira AS
(majandusaasta apr.-märts)
76 008
71 434
N/A
9,6
1,3
80
Riigi Kinnisvara AS*
(konsolideeritud)
75 785
69 983
338
82
9,6
168
Tallinna
Lennujaam AS
(konsolideeritud)
73 855
65 296
140
35,1
4,2
513
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
70 56858 16341
48
1,2
2659
Eesti Loto AS*70 54563 42110,3
42,8
5,2
37
Elektriraudtee AS
65 250
63 000
23
2,6+5,9"=
= 8,5"
0,36
158
Eesti Loots AS
62 633
62 633
18,6
9,5
2,3
118
Eesti
Vedelkütusevaru
Agentuur AS
50 895
46 695
147
21,3
6,6
3
Teede
Tehnokeskus AS*
41 165
36 065
2,4
2,3
-0,1
~60
Metrosert AS
41 151
35 033
1,6
1,7
0
61
A.L.A.R.A. AS*
(radioaktiivsete
jäätmete
käitlemine)
28 521
28 241
1,2
0,12+0,45"=
= 0,57"
0,04
N/A


* 2012.a andmed.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavadAllikad: majandus-, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy