Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2013. Seos majandustulemustega

10.05.14, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasuBrutotöötasu 2012. ja 2013. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2012. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on jooksva aasta 30. juuni, vaid osa ettevõtjaid on esitanud aruande varem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.

EttevõtjaAasta
töötasu
2013
Aasta
töötasu
2012
Bilansi
maht
mln eurot
2012
Äritulu
mln
eurot
2012
Puhas-
kasum
mln
eurot
2012
Tööta-
jate
arv
2012
Estonian Air AS
(konsolideeritud)
~237 313
43 000
(2 kuud)

aasta arves-
tuslik (12/2)
≥258 000
70
91,5
-51
251
Eesti Energia AS*
(kontserni andmed)
182 629
150 972
2818
966
160
6960
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
95 286
96 739
544,8
88,6
32,8
335
Eesti Raudtee AS
~105 000
104 362
248
79
16,2
890
Elering AS*
~90 000
90 455
671
134
49
147
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK)* riigitulundusasutus
86 400
114 102
1232
150,7
31
757
Lennuliiklus-
teeninduse AS*
~75 000
77 845
25,4
18,3
4
165
Levira AS
(majandusaasta aprill-märts)
N/A76 008
30
101,390
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
75 58275 785
338
82
9,6
168
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)*
N/A73 855
150,640,45573
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
62 000
70 568
46,6
51,4 + 1,3"
= 52,7"
2,5
2447
Eesti Loto AS~69 05170 54510,3
42,8
5,2
37
Eesti Teed AS
72 800
68 320
2326,71,1N/A
Eesti Liinirongid AS*
~84 00065 250
152,23,3 + 75,4"
= 78,7"
68,6189
Eesti Loots AS
~67 00062 633
17,591,6118
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
~54 000
võib lisanduda preemia
50 895
145
11,4
0,6
~3
Andmevara AS
63 550
57 658
1,5
2,3
0,22
60
Kredex SA
81 49053 560
191,725,30,942
Teede Tehnokeskus AS*
N/A41 165
2,54
2,65
0,18
~60
Metrosert AS*
N/A41 151
3,452,150,0765
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)*
~29 000
28 521
1,17
0,026 +0,43"
= 0,456"
-0,03
N/A


* 2013.a majandusnäitajad.
" Tulu koos dotatsiooni ja/või sihtfinantseerimisega.
N/A -- andmed pole kättesaadavadAllikad: majandus-, rahandus-, sise- ja keskkonnaministeeriumi ning iga ettevõtja veebileht. Erandina kaudsed allikad/arvutused, märgiga ~.


Huvi korral vt ka  2014 . a Äripäeva koostatud tipp-palkade ülevaadet (2012. a palgad)


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy