Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2014. Seos majandustulemustega

26.03.15, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu
Brutotöötasu 2013. ja 2014. aastal eurodes.

Sisaldab põhipalka, tulemustasu, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2013. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on jooksva aasta 30. juuni, vaid osa ettevõtjaid on esitanud aruande varem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.


EttevõtjaAasta
töötasu
2014
Aasta
töötasu
2013
Bilansi
maht
mln eurot
2013
Äritulu
mln
eurot
2013
Puhas-
kasum
mln
eurot
2013
Tööta-
jate
arv
2013
Estonian Air AS
(konsolideeritud)
N/A
237 313
67,572,3
-8,1
170
Eesti Energia AS*
(kontserni andmed)
189 193
(11 kuu tasu korda
12/11)
182 629
2995,5
880
159,3
6712
Eesti Raudtee AS ~116 000 ~105 000 320,9
68,2
 11,1
823
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
~82 000
võib lisanduda preemia
95 286
s.h
preemia
19 174
537,3
102,2
39,6
378
Elering AS*
~90 000
~90 000
790
130,8
40,7
146
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus*
~100 000
86 400
1270
163,5
40,8775
Kredex SA
N/A
 81 490
201,3
4,5+
22"
=26,5"
 0,88
37
Lennuliiklus-
teeninduse AS*
N/A
~75 000
25,4
18,3
4
165
Levira AS
(majandusaasta aprill-märts)
~95 000 ?
76 008
30
101,390
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)*
~80 000
75 582
387
68,9
9,7304
Tallinna Lennujaam AS*
(konsolideeritud)
~75 000
73 855
145,342,24,9
576
Omniva OÜ (end Eesti Post AS)
(konsolideeritud)
N/A
~62 000
47,8
54,6 + 1,4"
= 56"
2,3
2523
Eesti Loto AS*~75 00070 55113,9
50,75,6~40
Eesti Teed AS
72 800
68 320
2326,71,1~402
Eesti Liinirongid AS* (kaubamärk Elron)
~84 00065 250
179,916,1 + 30,6"
= 46,7"
7,8314
Eesti Loots AS*
~70 000
~70 000
18,810,52,4118
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
N/A
~54 000
võib lisanduda preemia
145
11,4
0,6
~3
Andmevara AS
N/A
63 550
2,1
2,9
0,37
60
Teede Tehnokeskus AS*~45 00041 165
2,8
2,6+0,03"
=2,63"
0,18
~60
Metrosert ASN/A41 151
3,452,150,07~60
A.L.A.R.A. AS*
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
~29 000
28 521
1,17
0,023 +0,47"
= 0,493"
-0,013
~11


* 2014.a majandusnäitajad.
" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.
N/A -- andmed pole (veel) kättesaadavad


Allikad: iga ettevõtja veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/arvutused, märgiga ~.


Huvi korral vt ka 2015. a Äripäeva koostatud tipp-palkade ülevaadet (2013. a palgad), peab olema ÄP tellija.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy