Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2015. Seos majandustulemustega

16.04.16, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu


Brutotöötasu 2014. ja 2015. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu/preemiat, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2014. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et uuem. Põhjus -- majandusaasta aruande esitamise tähtpäev on jooksva aasta 30. juuni, vaid osa ettevõtjaid on esitanud aruande varem.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.


Ettevõtja Aasta
töötasu
2015
Aasta
töötasu
2014
Bilansi
maht
mln eurot
2014
Äritulu
mln
eurot
2014
Puhas-
kasum
mln
eurot
2014
Tööta-
jate
arv
2014
Eesti Energia AS*
(kontserni andmed)
 135 600
189 193
(11 kuu tasu korda
12/11)
2995,5
776,7
40,5
6289
Eesti Raudtee AS ? ~116 000 320,9
68,2
 11,1
823
Tallinna Sadam AS*
(konsolideeritud)
91 700 võib lisanduda preemia
98 200
s.h preemia 23 650
581,1
99,6
30,9
363
Elering AS*
 ~91 500
~90 000
861,9
132,4
25,1
229
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
 ?~90 000
1270
163,5
40,8
775
Kredex SA ?
84 870
176,5
4,5+
24,7"
=29,2"
 1,2
35
Lennuliiklus-
teeninduse AS
 ?~77 000
26,2
20,6
5,0
173
Levira AS
(majandusaasta aprill-märts)
 ?~95 000 ?
30
101,390
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)*
 ?~80 000
414,7
84,9
15,7>250
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)*
 ~80 000
~75 000
142,643,65,2
590
Omniva OÜ (end Eesti Post AS)
(konsolideeritud)
 ?~75 000
46,6
58,7 + 1,3"
= 60,0"
1,3
2282
Eesti Loto AS ?78 085
13,9
50,75,6~40
Eesti Teed AS*
 ?72 800
30,927,63,9~400
Eesti Liinirongid AS (kaubamärk Elron)
 ?~72 000179,916,2 + 30,6"
= 46,8"
7,8314
Eesti Loots AS
 ?~50 000
18,810,52,4118
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)*
 ?~45 000
154,6
14,4
2,8
3
Teede Tehnokeskus AS* ?~45 0002,9
2,610,23
~40
Metrosert AS ?~65 000
3,452,1
0,0661
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
?
~29 000
1,17
0,023 +0,47"
= 0,493"
-0,013
~11


* 2015.a majandusnäitajad.
" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.
N/A -- andmed pole (veel) kättesaadavad


Allikad: iga ettevõtja veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/ligikaune arvutus, märgiga ~.


Huvi korral vt ka 2016. a Äripäeva koostatud tippjuhtide palkade ülevaadet (2014. a palgad), veebis lugemiseks võib olla vaja ÄP tellija koodi.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy