Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2016. Seos majandustulemustega

31.07.17, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu


Brutotöötasu 2016. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu/preemiat, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Majandusnäitajate info on 2016. a kohta, kui ettevõtja nime järel pole märgitud tärniga, et muu aasta.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
Kui palk on avaldatud nt mitme juhatuse liikme kohta kokku, on lihtsustatult arvutatud nii, et juhatuse esimehe palk on 20% suurem kui juhatuse teiste liikmete palk.


Ettevõtja Aasta
töötasu
2016
Aasta
töötasu
2015
Bilansi
maht
mln eurot
2016
Äritulu
mln
eurot
2016
Puhas-
kasum
mln
eurot
2016
Tööta-
jate
arv
2016
Eesti Energia AS
(kontserni andmed)
163 850
135 600
3087,2
742,1
171
5840
Eesti Raudtee AS ? ~116 000 ?301
43,3
 -10
799
Elering AS ~135 000
 ~91 500
 903,7
 135,9
 18,7
 231
Lennuliiklus-
teeninduse AS
~107 000
~100 000
 29,2 27,5 8,3 191
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
~100 000
~96 200
639
111
39,5
411
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
~93 000
~95 000
3542
176
45,4
755
Levira AS**
(majandusaasta aprill-märts)
?
~95 000 ?
30
101,390
Kredex SA
 84 810
 84 870
191 5+14 "=19"
1,2
 40
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
~90 000
~80 000 ?
509
90,2
13,4304
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)
~85 000
~80 000
155,546,86,2
560
Omniva OÜ (end Eesti Post AS)
(konsolideeritud)
~80 000 ?
~75 000 ?
77
95,8
1,2
2244
Eesti Liinirongid AS (kaubamärk Elron)
~79 000 ?
~72 000 ?
170,412,2 + 23,3"
= 35,5"
-4,2310
Eesti Loto AS~70 000 ?~70 000 ?1856,97,139
Metrosert AS
~65 000 ?
~65 000 ?
3,5
2,2
0,024
50
Eesti Teed AS*?~60 000 ?30,927,63,9
~400
Eesti Loots AS
~53 000 ?
~50 000 ?
19,5
8,9
0,95
116
Teede Tehnokeskus AS~50 000 ?
~45 000 ?
2,8
2,90,17
50
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
~45 000 ?~45 000 ?154,94,6-0,093
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
? 
~29 000 ?
1,4
0,032 +0,47"
= 0,5"
-0,016
~10


* 2015. a majandusnäitajad.
** 2014. a majandusnäitajad.

" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.
N/A -- andmed pole (veel) kättesaadavad


Allikad: iga ettevõtja veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/ligikaune arvutus, märgiga ~.


Huvi korral vt ka 2016. a Äripäeva koostatud tippjuhtide palkade ülevaadet (2014. a palgad), ning "Üle 5000 euro kuus teenivad tippjuhid" (2015. a palgad). Veebis lugemiseks võib olla vaja ÄP tellija koodi.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy