Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2017. Seos majandustulemustega

29.09.18, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasuBrutotöötasu 2017. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu/preemiat, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
Kui palk on avaldatud nt mitme juhatuse liikme kohta kokku, on lihtsustatult arvutatud nii, et juhatuse esimehe palk on 20% suurem kui juhatuse teiste liikmete palk.


Ettevõtja Aasta
töötasu
2017
Aasta
töötasu
2016
Bilansi
maht
mln eurot
2017
Äritulu
mln
eurot
2017
Puhas-
kasum
mln
eurot
2017
Tööta-
jate
arv
2017
Eesti Energia AS
(kontserni andmed)
202 150
163 850
3142,5
811,1
100,8
5708
Eesti Raudtee AS~129 000 ?
 ~116 000 ?304,2
45,8
 -7,6
792
Elering AS~135 000
 ~135 000
 909,6
 131,9
 17,1
 222
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
 ~114 000 + preemia ~134 00 597,1
 126,1
 26,4
 504
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)
~116 000
 ~85 000
 181,4
 49,9
 6,5
 579
Lennuliiklus-
teeninduse AS
~108 000
~107 000
 31,2 26,4 6,2 194
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
~106 000
~93 000
3848
178,4
43,2
710
Kredex SA
 ~85 000 ?
 84 810
194,5 6,2+1,8 "=8,0"
1,22
 24
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
~90 000?
~90 000 ?
581
106,2
16217
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
?
~80 000 ?
70,8
99,8
1,3
2239
Eesti Liinirongid AS (kaubamärk Elron)
~89 800
~79 000 ?
253,213,5 + 22,7"
= 36,2"
-3,8332
Eesti Loto AS88 259
~70 000 ?17,154,910,040
Eesti Teed AS ~80 000?~60 000 ?
 27,1
 30,2
 1,9
274
Teede Tehnokeskus A
 80 520
?
 2,8
 3,1
 0,3
 51
Eesti Loots AS
~70 000
~53 000 ?
19,1
9,3
1,0
118
Metrosert AS
~65 000 ?
~65 000 ?
 3,5
 2,2
 0,03
57
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
~59 000
~45 000 ?154,97,50,0133
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
48 385
47 432
1,4
0,094 +0,47"
= 0,564"
-0,055
10


" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.


Allikad: iga ettevõtja majandusaasta aruanne, veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/ligikaune arvutus, märgiga ~.


Huvi korral vt ka 2016. a Äripäeva koostatud tippjuhtide palkade ülevaadet (2014. a palgad), ning "Üle 5000 euro kuus teenivad tippjuhid" (2015. a palgad). Veebis lugemiseks võib olla vaja ÄP tellija koodi.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy