Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2019. Seos majandustulemustega

29.07.20, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasuBrutotöötasu 2019. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu/preemiat, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
Kui palk on avaldatud nt mitme juhatuse liikme kohta kokku, on lihtsustatult arvutatud nii, et juhatuse esimehe palk on 20% suurem kui juhatuse teiste liikmete palk.


Ettevõtja Aasta
töötasu
2019
Bilansi
maht
mln eurot
2019
Äritulu
mln
eurot
2019
Puhas-
kasum
mln
eurot
2019
Tööta-
jate
arv
2019
Eesti Energia AS
(kontserni andmed)
 254 000
3468,1
956,4
23,2
5000
Eesti Raudtee AS
 ~140 000 ?
342,6
62,9
 8,9
725
Elering AS
 ~140 000
 1024,4
 153,2
 32,9
 246
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
 140 000
 1362
 224,3
 66,0
 764
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
 132 000 + preemia
 625,5
 130,5
 44,4
 506
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)
 ~130 000 ?
 226,1
 60,4
 9,7
 635
Lennuliiklus-
teeninduse AS
 ~122 000
 40,7 29,0 3,2 213
Eesti Liinirongid AS (kaubamärk Elron)
  ~105 000 ?
 224,4
18,6 + 28"
= 46,6"
 -5,2
 319
Kredex SA
 ~83 000 ?
203,3 5,3 + 9,7" = 15,0"
tulem
3,9
 40
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
 ~90 000 ?
642,9
137,1
36,0216
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
 ~90 000 ?
122,3
127,8 + 1,8" = 129,6"
-3,7
2294
Teede Tehnokeskus AS
 ~87 000
 2,8
 3,2
 0,17
 65
Eesti Teed AS
 ~80 000 + preemia ~70 000
 25,7
 26,8
 1,2
219
Eesti Loots AS
69 800
18,1
 10,4
1,7
117
Metrosert AS
~70 000 ?
 3,7
 2,3 + 0,36" = 2,66"
 0,03
57
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
 ~68 100
 158,2
 9,05
 1,7
 1
Eesti Loto AS
 67 200
 17,1
 60,8
 7,9
 43
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
 ~50 000
1,4
0,026 +0,61"
= 0,636"
0,019
10


" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.


Allikad: iga ettevõtja majandusaasta aruanne, veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/ligikaune arvutus, summa ees on märk ~.Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy