Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Riigifirma juhi töötasu 2020. Seos majandustulemustega

25.04.21, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Valik riigi äriühinguid. Juhatuse esimehe töötasu


Brutotöötasu 2020. aastal eurodes.
Sisaldab põhipalka, tulemustasu/preemiat, puhkusetasu ja hüvitisi kokku.

Valik äriettevõtteid 28st (2019. a seisuga). Lisaks Kredex SA. https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigivara/riigi-osaluste-valitsemine

Saab teha järeldusi, kuidas on juhi palk seotud majandusharu, töötajate arvu, äritulu ja vara suurusega. Samuti, kuivõrd juhtide palk on nende näitajate alusel omavahel ebakõlas (mõningane oletatav ala- või ülemaksmine).

Tegu on enamasti sisuliselt monopoolsete äriettevõtetega.

Seadusemuudatuse tõttu ei pea riigi äriühingud alates 2014. a enam oma juhtkonna liikmete palka avalikustama. Vaid osa neist on seda teinud.
Kui aasta jooksul makstud tasud on avaldatud nt mitme juhatuse liikme kohta kokku, on lihtsustatult arvutatud nii, et juhatuse esimehe töötasu on 20% suurem kui juhatuse teiste liikmete palk.

Punastel on 2019. a andmed, 2020. a aruannet veel pole. Hiljem siin täiendatakse.
Ettevõtja Juhatuse esimehe aasta tasu eurot, bruto
2020
Bilansi
maht
mln eurot
2020
Äritulu
mln
eurot
2020
Puhas-
kasum
mln
eurot
2020
Tööta-
jate
arv
2020
Eesti Energia AS
(kontserni andmed)
 246 500
2279,4
907,3
19,36
4555
Eesti Raudtee AS
 ~140 000 ?
356,8
31,8 + 32" = 63,8"
 7,1
686
Elering AS
 ~143 000
 1076
 142,4
 24,3
 234
Tallinna Sadam AS
(konsolideeritud)
 122 100 + preemia
 628,1
 110,3
 28,7
 465
Riigi Kinnisvara AS
(konsolideeritud)
  126 634
 637,2
 130,1
 34,7
 219
Lennuliiklus-
teeninduse AS
~95 000 + preemia
  35,9
  15,7
 -6,5
  199
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) riigitulundusasutus
 ~112 000
 1466
 237
 67,8
 803
Rail Baltic Estonia OÜ
 142 479
28,4
muud äritulud 15,5
(muidu peam sihtrahastus invest-ks)
12
36
Eesti Post AS
(konsolideeritud)
~105 000 ?
134,5
133,7 + 1,8" = 135,5"
 9,62294
Eesti Liinirongid AS (kaubamärk Elron)
  ~95 000 ??
 213,6
13,7 + 29,8"
= 43,5"
 -5,4
 316
Tallinna Lennujaam AS
(konsolideeritud)
 ~95 000
 230,5
 36,3
 -2
 509
Eesti Teed AS
 ~94 500
 24,7
 28,6
 2,3
213
Teede Tehnokeskus AS
  93 097
 3,0
  3,5
 0,3
 49
Eesti Loto AS 89 948
 20,1
 77,5
 12,2
 42
Kredex SA
 ~83 000 ?
 203,3
  5,3 + 9,7" = 15,0"
 
tulem
3,9
  40
Hoolekandeteenused AS
(konsolideeritud)
71 950
45,1
23,1
-2,3
983
Metrosert AS
~70 000 ?
 3,7
 2,3 + 0,36" = 2,66"
 0,03
57
Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur AS (ingl k lühend OSPA)
 ~70 500
 156
 15,9
 -1,12
 1
Eesti Loots AS
 62 400
 16,2
  8,1
 0,11
 116
A.L.A.R.A. AS
(radioaktiivsete jäätmete
käitlemine)
 54 611
1,3
0,042 +0,47"
= 0,512"
0,04
9
Vireen AS
 44 016
 6
 2,7
 0,4
 14
Eesti Vanglatööstus AS
 42 000
 1,09
 2,8
 0,012
 25
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
 36 902
1,3
1,6
0,08
 30
  Ettevõtja   
Juh esimehe aasta töötasu
 Bilansimaht   Äritulu   Puhas-
kasum
  Tööta-
jate arv

" Tulu koos toetuse ja/või sihtrahastamisega.


Allikad: iga ettevõtja majandusaasta aruanne, veebileht ja muud avalikud allikad. Erandina kaudsed allikad/aruande põhjal ligikaune arvutus, summa ees on märk ~.
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy