Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti tööjõuturg - üldine prognoos 2010. aastaks

05.04.10, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Tööhõive aastal 2009 ja üldine prognoos 2010. aastaks.


Prognoos aastaks 2010
  • tööga hõivatud (15-74 a) -- 575-580 000 inimest
  • töötuid (15-74 a) -- 120 000 inimest, nii aasta alguses kui ka lõpus.
    Suvel ajutiselt mõne tuhande võrra vähem
  • registreeritud töötuid aastal 2010 -- I kvartalis 92 673,
    IV kvartalis ~85 000
  • Eesti keskmine kuu brutopalk -- 11 915 kr,
    langeb võrreldes 2009. aastaga 3,4%.
Allikas: Töötukassa esitlus 05.04.10; statistikaameti, töötukassa, rahandusministeeriumi veebileht.


Tööturg.

2009
I kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
15-74-aastased kokku, tuhat1 038,81 038,8
1 038,8
1 038,8
Mitteaktiivsed, tuhat347,7354,0338,4351,6

Tööjõud, tuhat691,1
684,8700,4687,2
     s.h hõivatud, tuhat692,1
592,6598,1580,5
     s.h töötud, tuhat79,092,2102,3106,7

Tööjõus osalemise määr, % 66,565,967,466,2
Tööhõive määr, %58,957,057,655,9
Töötuse määr, %11,413,514,615,5

15-74aastaste arv vähenes aastatel 1997-2005 suurusjärgus 3000-4000 inimese võrra. Aastatel 2006-2009 suurusjärgus 6000-7000 inimese võrra.

Kommentaar, tarkjapalk.ee: kõrgkoolides õppivate inimeste arv oli 2008/2009 õppeaasta seisuga 68 399 inimest.
Riiklikku pensioni saavate inimeste arv 2009. a oli 386 330
(s.h vanaduspensioni saajaid 292 343).
Nii üliõpilastest kui ka pensionisaajatest osa töötab ehk kuulub tööjõu mõiste alla.
Allikad: sotsiaalkindlustusameti, haridus- ja teadusministeeriumi veebileht.MÕISTED.

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud  isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute summa).

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased).

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil

- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;

- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;

- ajutiselt ei töötanud.

Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) — tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus.

Töötu — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);

- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;

- otsib aktiivselt tööd.

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus.

Allikas: statistikaameti veebileht.


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy