Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti tööjõuturg -- üldine prognoos 2011. aastaks

11.04.11, Urmas Orula, Kommentaarid: 2

Tööhõive ja töötuse näitajad I -- IV kv 2010 ja prognoos 2011. aastaks


Prognoos aastaks 2011, koostatud jaanuaris, täiendatud 11.04.11
  • tööga hõivatud (15-74 a) -- 570-583 300 inimest
  • töötuse määr 13,5 -- 15,4%
  • registreeritud töötuid aastal 2010 -- IV kvartalis keskm. 73 048;
    I kv 2011 keskm. 72 091 inimest
  • Eesti keskmise kuu brutopalga prognoos 2011 -- 819 eurot (12 815 kr)
  • Eesti keskmise brutokuupalga tõus võrreldes 2010. aastaga 2,6 -- 3,5%
  • tarbijahinnaindeksi kasv 3,3-4,5%.
    [Seega reaalpalk võib langeda 1% võrra]
Allikad: Eesti Panga majandusprognoos 2010-2012 (sisendinfona kasutatud andmeid seisuga 17.09.10), Rahandusministeeriumi 2011. aasta kevadine majandusprognoos 11.04.11. Töötukassa, statistikaameti, rahandusministeeriumi veebileht.

http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/ylevaade/_2010_02/_3_210.pdf?ok=1
http://www.fin.ee/?id=263
Tööturg. Uuendatud 14.02.11

2010
I kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
15-74-aastased kokku, tuhat1 034,8
1 034,8
1 034,8
1 034,8
Mitteaktiivsed, tuhat344,3
348,2
350,7
348,6

Tööjõud, tuhat690,4
686,6
684,1
686,2
     s.h hõivatud, tuhat553,6
558,8
578,2
592,9
     s.h töötud, tuhat136,9
127,7
105,9
93,2

Tööjõus osalemise määr, % 66,7
66,4
66,1
66,3
Tööhõive määr, %53,5
54,0
55,9
57,3
Töötuse määr, %19,8
18,6
15,5
13,6

15-74aastaste arv vähenes aastatel 1997-2005 suurusjärgus 3000-4000 inimese võrra. Aastatel 2006-2010 suurusjärgus 6000-7000 inimese võrra.


Kommentaar, tarkjapalk.ee: kõrgkoolides õppivate inimeste arv oli 2009/2010 õppeaastal 10.11.10 seisuga 69 113 inimest.
Riiklikku pensioni saavate inimeste arv 2010. a oli 395 749
(s.h vanaduspensioni saajaid 296 199).
Nii üliõpilastest kui ka pensionisaajatest osa töötab ehk kuulub tööjõu mõiste alla. Pensionäridest töötab Harri Taliga (EAKL) väitel, olenevalt aastast, 107-135 000 inimest;
Sotsiaalkindlustusameti andmetel töötas 2010. a mingi koormusega 126 500 inimest.
Allikad: sotsiaalkindlustusameti ning haridus- ja teadusministeeriumi veebileht.
http://www.ensib.ee/statistika-ja-aruanded-3/
http://www.ensib.ee/alamleht/
http://www.hm.ee/index.php?048055MÕISTED.

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud  isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute summa).

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased).

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil

- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;

- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;

- ajutiselt ei töötanud.

Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) — tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus.

Töötu — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);

- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;

- otsib aktiivselt tööd.

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus.

Allikas: statistikaameti veebileht.


Kommentaarid: 2

jahe
16.05.11

Täna teadaolevate numbrite valguses tuleks töötust tuntavalt allapoole korrigeerida.

Urmas Orula
25.05.11

Statistikaameti värskeimast (13.05.11) uuringust selgus, et töötuse määr oli esimeses kvartalis 14,4%. Registreeritud töötuse määr (töötukassa andmed) on väiksem, kuid metoodika ja eesmärk on erinev statistikaameti omast.


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy