Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Siit saate küsida tasuta slaidid 21. oktoobri 2010 konverentsi ettekandest
"Läbipaistev palgasüsteem ja ametikohtade hindamine".
Mõeldud ettevõtte juhile, personalitöötajale või keskastmejuhile.
 
Email again:

Aadressi kasutan vaid ühekordselt, Teile nende slaidide saatmiseks ning ei edasta kellelegi.
Edicy