Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Kui soovite luua oma firmale pikaajalist kasu, siis aitab teid ka hea palgakorraldus.


Näiteks sobiv palgatase (mitte kõrgeim, madalaim või keskmine palk) ning palgasüsteem toetab teie ettevõtte äriprotsesse. Sest nii käitudes on juhtimine mõjusam ja professionaalsem. Teenused, millest on tööandjale abi


Kuidas on neist abi? Vaadake -- parem juhtimine


Palgakonsultatsioonide pikem kirjeldus -- vaadake siit


Palgakonsultatsioon ja -koolitus. E-koolitus-/tööprotsess

Koolitusseminar = teie olulised püsiteadmised

  • palgasüsteemide kasutamine äri toetuseks: ametikohtade hindamine, palgaklassid, palgatasemed, tulemustasuskeemid
  • palgaturu info, selle õigesti lugemine ja targasti kasutamine
  • ettevõtte sisesed koolitused kultuurikihi" loomiseks

Konsultatsioon = ettevõtte väärtuse suurendamiseks

  • palgasüsteemi loomine/täiustamine
  • süsteemi kasutamine ja haldamine, palgaotsuste tegemine
  • meeskonnas ühtse teadmise loomine ja otsuste hõlbustamine
  • juhi individuaalne nõustamine

UUS!

E-koolitus-/tööprotsess = olemasolevate korduskoolituste tegemine odavamalt, paindlikumalt, kiiremini, kodus; veebipõhine koostöö ettevõtte sees ja väljas
  • kui soovite oma sisekoolitusi teha/täiendada e-koolitusega
  • kui soovite rohkem kasutada virtuaalsuhtlust
  • kui soovite luua töötajaile võimalusi omaalgatuslikuks elukestvaks ja ennastjuhtivaks õppeks IKT vahendite abilNõustan Eestis, Lätis, ja Leedus.

Töökeeled on eesti, inglise ja vene.

Услуги на русском, эстонском и английском языке.

Services in English, Estonian and Russian.

Edicy