Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Palgakorralduse seos ettevõtte parema juhtimisega

 • personalijuhtimine
  (nt sobivad inimesed sobival ametikohal, pärast töö ja tasu analüüsimist)

 • müügijuhtimine
  (nt müügiesindajate tulemustasu; müügieesmärkide saavutamine)

 • üldjuhtimine; protsessid ja kvaliteet
  (nt palgakorralduse, töökorralduse ja juhtimise kooskõla)

 • inimeste juhtimine
  (nt ettevõtte eesmärkide ja põhimõtete rõhutamine töötajaile ka tasu(süsteemi) kaudu)

 • töötajate usalduse ja pühendumise kujundamine
  (nt tasustamise piisava avatuse ja õigluse järgimine)

 • tööjõukulude juhtimine
  (nt palkade diferentseerimine kogukulusid muutmata; positsioon palgaturu suhtes)

Kui see teid tõesti huvitab, siis te selle ka saavutate
,
küsige ka lisainfot
Edicy